Tweede steunpakket voor bedrijven: de belangrijkste maatregelen

De coronacrisis houdt langer aan dan gehoopt en daarmee blijft de noodzaak voor financiële ondersteuning bij veel bedrijven bestaan. Vanmiddag heeft het kabinet daarom het tweede steunpakket voor bedrijven bekendgemaakt. Onder het steunpakket vallen de NOW-regeling, de Tozo-regeling en verschillende liquiditeitsmaatregelen waaronder uitstel van belasting. Het huidige noodpakket loopt af op 1 juni. Het steunpakket zal met nog eens drie maanden worden verlengd ter bescherming van werkgelegenheid en inkomens. Wel gaan voor de verlengde regelingen andere voorwaarden gelden.

Verlenging NOW-regeling

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft laten weten de NOW-regeling na mei direct aansluitend te verlengen met drie maanden. Werkgevers kunnen daarmee ook voor de periode juni, juli en augustus een tegemoetkoming in de loonkosten krijgen, als zij aan de voorwaarden voldoen. De regeling kent dezelfde systematiek als de vorige, maar in de verlengde NOW-regeling zijn aanpassingen gedaan. Werkgevers die een beroep doen op de verlengde NOW-regeling zullen net als nu geen subsidie krijgen voor de werknemers die ze ontslaan, maar de ‘boete’ van 50 procent verdwijnt als het gaat om ontslag om bedrijfseconomische redenen. Nu de coronacrisis langer duurt moeten bedrijven volgens Koolmees de mogelijkheid krijgen om te herstructureren en werknemers te ontslaan. Daarnaast wordt de regeling aangepast om seizoensgebonden bedrijven en hun werknemers beter tegemoet te komen, en komt er een verruiming in de opslag voor niet loonkosten. De vaste opslag van andere kosten dan loon wordt verhoogd van 30 procent naar 40 procent.

Het kabinet heeft laten weten dat er voor bedrijven die een beroep doen op steun een verbod komt op dividenduitkeringen, bonussen en aandeleninkoop. Daarnaast wil het kabinet omscholing stimuleren van werknemers in sectoren waar door het virus waarschijnlijk veel werkgelegenheid verdwijnt, ook op de langere termijn. Te denken valt aan de horeca, de evenementenbranche en de reissector. Werkgevers die NOW aanvragen, worden in de verlengde NOW-regeling verplicht hun werknemers te stimuleren aan bij- en omscholing te doen. Het kabinet trekt daar € 50 miljoen voor uit.

Verlenging Tozo-regeling

Ook voor de Tozo-regeling voor zzp’ers zullen vanaf volgende maand aangepaste voorwaarden gelden. Zo kunnen zzp'ers die kunnen terugvallen op het inkomen van hun partner, vanaf volgende maand geen coronasteun meer aanvragen. Met een partnertoets voor zzp’ers wil het kabinet waarborgen dat zij de steun alleen aanvragen als zij het echt nodig hebben. In maart besloot het kabinet nog om de eisen zo laag mogelijk te houden omdat er snel een regeling moest komen. Zzp’ers kunnen maximaal € 1.500 aan bijstand aanvragen. Bij de verlengde Tozo-regeling zal nu een schriftelijke verklaring nodig zijn waarin staat dat de partner onvoldoende inkomen heeft om op terug te vallen. Zo kunnen gemeenten achteraf steun terugvorderen.

Verlenging uitstel belasting

De periode waarin getroffen ondernemers belastinguitstel kunnen aanvragen, wordt ook verlengd tot 1 september. Verzuimboetes voor niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan. De rente wordt verlaagd.

Zodra de definitieve regeling bekend is, zullen wij u hierover informeren.

Meer weten over de coronasteunmaatregelen of heeft u vragen over een reorganisatie binnen uw bedrijf? Neem vooral contact met ons op.

Laura Mestrum.

Juridisch Medewerker Arbeid

20 mei 2020 Kennis

Stuur Laura een reactie


  • U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.