Kennis

Bespaar leges, doe van tevoren onderzoek

  908x      2 min      27 juni 2018

Op een hoge legesnota zit u niet te wachten. Er is een aantal mogelijkheden om te voorkomen dat u een hoge legesnota ontvangt. Een van de opties is, bij voorkeur vóór het doen van de aanvraag, onderzoek te doen naar de voorgeschiedenis van het betreffende perceel en het gemeentelijk beleid. Op deze beide punten ziet het arrest van het gerechtshof Den Haag van 5 juni 2018 (ECLI:NL:GHDHA:2018:1360).

Leges voor bouwaanvraag dakkapel

In dat arrest aan de orde zijnde kwestie had de aanvrager van de omgevingsvergunning voor het bouwen beroep ingediend tegen de geheven leges. Het bouwplan betrof een dakkapel aan de voorkant en aan de achterkant van een woning.

Door de aanvrager werd aangevoerd dat reeds eerder een omgevingsvergunning verleend was voor de dakkapel en dat om die reden geen leges geheven konden worden. In dit argument gaat het hof niet mee, om drie redenen, te weten:

  1. de aanvraag was gedaan door een ander;
  2. de aanvraag had betrekking op een veel groter project (en groter aantal woningen) en niet alleen op het plaatsen van dakkapellen;
  3. het betrof een uitvoering van andere dakkapellen dan waarvoor eerder vergunning was verleend.

Dit oordeel van het hof is begrijpelijk. Er is immers voor een andere dakkapel een vergunning gevraagd en die dakkapel is nog niet eerder beoordeeld. De overwegingen van het hof maken echter duidelijk dat in het geval een (nagenoeg) identieke dakkapel zou worden aangevraagd de kwestie vermoedelijk anders ligt. Alsdan is namelijk het betreffende bouwplan al eerder beoordeeld en kan gesteld worden dat voor de nieuwe aanvraag de gemeente in het geheel geen kosten hoeft te maken omdat zij hier al een keer naar gekeken heeft.

In deze procedure werd echter ook aangevoerd dat het een vaste gedragslijn van de gemeente is dat in het geval dakkapellen geplaatst werden na de oplevering van een woning, geen vergunning nodig is en ook geen leges worden geheven. De gemeente ontkende dat niet. Het hof concludeert vervolgens dat de gemeente op dit punt een gedragslijn volgde die ertoe heeft geleid dat na de oplevering van een project in een aantal gevallen een dakkapel is geplaatst zonder dat ter zake leges zijn geheven. In nieuwe situaties dient de gemeente die gedragslijn, indien geen sprake is van een wezenlijk andere situatie, ook te volgen. Het hof oordeelde dan ook dat geen leges geheven hadden mogen worden.

Goed huiswerk aan de voorkant leidt tot lagere legeskosten

De les die hieruit getrokken kan worden is dat het loont om te kijken of de gemeente ten aanzien van het heffen van leges een vaste gedragslijn volgt. In het geval dat de gemeente dit doet dient u goed in de gaten te houden of de gemeente deze gedragslijn ook bij u volgt. Doet de gemeente dat niet, dan zal de rechter vermoedelijk de legesnota vernietigen.


Lees ook


Stuur Rudi uw reactie of vraag:


  • Uw reactie wordt niet online geplaatst. U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.

Als professional blijft u met onze nieuwsbrief altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.