Branche
Automotive

In de automotivebranche gebeurt veel. De afgelopen jaren was de crisis volop voelbaar, nam het aantal (merk)dealers sterk af en waren reorganisaties aan de orde van de dag. Veel bedrijven kampen met vergrijzing en ziekteverzuim. De toenemende online verkoop roept nieuwe juridische vragen op, bijvoorbeeld over garanties. Het zijn allemaal onderwerpen waarover wij aan de voorkant meedenken met onze klanten in deze sector. Door onze branchekennis en brede expertise proactief in te zetten, ondersteunen we niet alleen de bedrijfsvoering, we voorkomen ook dat problemen moeten worden opgelost met kostbare en tijdrovende procedures.

Advocaten in deze branche.

Actualiteiten.