Elkaar helpen in crisistijd: het in- en uitlenen van werknemers

Veel werkgevers helpen elkaar een handje in de huidige crisistijd door personeel aan elkaar uit te lenen, omdat de ene werkgever handen tekortkomt en de ander zijn personeel niet meer kan of mag laten werken. Op sociale media zijn bijvoorbeeld berichten te zien van horecapersoneel dat tijdelijk werkt in de bouw. Kan dat?

Registratieplicht bij Handelsregister KvK

Stel je arbeidskrachten ter beschikking oftewel; leen je personeel uit tegen betaling? Dan moet je dat sinds 1 juli 2012 vermelden in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Dit is het gevolg van een wetswijziging die uitbuiting van werknemers wil terugdringen. De wet waarin dit is geregeld, heet Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs (WAADI). De wet is voor werkgevers van belang als ze arbeidskrachten ter beschikking stellen. Dit kan bedrijfsmatig of niet-bedrijfsmatig zijn. De wet heeft ook gevolgen voor ondernemingen die arbeidskrachten inlenen.

Bij bedrijfsmatig personeel ter beschikking stellen moet bijvoorbeeld worden gedacht aan uitzendbureaus, uitleenbureaus, payrolling-bedrijven en banenpools.

Bij ondernemingen die niet-bedrijfsmatig arbeidskrachten ter beschikking stellen, is het van belang dat dit geen onderdeel is van de reguliere bedrijfsactiviteiten. In de huidige crisistijd, neemt deze vorm van personeel in- en uitlenen toe.

Stel je arbeidskrachten ter beschikking?

In de wet staat: “het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander voor het onder diens toezicht of leiding, anders dan krachtens een met deze gesloten arbeidsovereenkomst verrichten van arbeid.” Concreet zijn 3 elementen dus van belang:

  1. Een onderneming stelt arbeidskrachten ter beschikking aan een andere onderneming.
  2. De onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt, krijgt hiervoor een vergoeding van de onderneming aan wie de arbeidskrachten ter beschikking zijn gesteld.
  3. De arbeidskracht die ter beschikking is gesteld, werkt onder toezicht en leiding van de onderneming aan wie hij ter beschikking is gesteld.

Moet je actie ondernemen als je personeel tijdelijk uitleent?

Als je arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een ander, dan moet je dit doorgeven aan de Kamer van Koophandel. Doe je dat niet, dan riskeer je als werkgever een flinke boete. Maak daar dus even werk van en bel of mail met de Kamer van Koophandel om door geven dat incidenteel personeel wordt in- en/of uitgeleend.

Op de site van de Kamer van Koophandel is meer informatie over het onderwerp te vinden. De site bevat ook een paar duidelijke voorbeelden wanneer wel of niet geregistreerd moet worden.

Hoge boetes

In de WAADI staat hoe hoog de bestuurlijke boete kan zijn, als niet wordt voldaan aan de registratieplicht. In de WAADI staat een verwijzing naar geldboetes die in het Wetboek van strafrecht staan opgenomen uit de vijfde categorie. Dit komt neer op een mogelijke geldboete van €87.000,- als een ondernemer niet registreert dat personeel wordt uitgeleend!

Als meerdere overtredingen worden geconstateerd, kan de boete worden verhoogd. Genoeg redenen dus om hier verstandig mee om te gaan en even contact te zoeken met een medewerker van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel om door te geven dat tijdelijk personeel wordt uitgeleend om deze crisistijd door te komen.

Huur je wel eens arbeidskrachten in?

Maak je wel eens gebruik van ter beschikking gestelde arbeidskrachten? Controleer dan of de onderneming waarvan je deze arbeidskrachten inhuurt, goed staat geregistreerd in het Handelsregister. Maak daarnaast duidelijke afspraken met het bedrijf waar je personeel van inleent die bijvoorbeeld worden vastgelegd in een (tijdelijke) detacheringsovereenkomst waarin onder meer staat:

  • welke regels de gedetacheerde werknemer moet opvolgen;
  • bij wie de detacheerde werknemer zich moet ziekmelden;
  • hoe de betaling wordt geregeld;
  • wie verantwoordelijk is voor het afsluiten van een verzekering voor de werkzaamheden die worden uitgevoerd;
  • of wel of niet een vervanger moet worden geregeld als de gedetacheerde werknemer uitvalt wegens ziekte.

Advies: registreer het even

Kortom: elkaar helpen in deze crisis tijd is goed mogelijk. Let er wel op dat je in het Handelsregister vastlegt dat je tijdelijk personeel uitleent om hoge boetes te voorkomen en leg alle andere afspraken goed vast in een overeenkomst met de partij waar je mee samenwerkt. Vergeet tot slot niet rekening te houden met de regels over betaling van de inlenersbeloning.

Meer weten of op zoek naar een detacheringsovereenkomst?? Bel ons gerust of stuur me een e-mail. We zijn er voor u!

Op de hoogte blijven van juridische gevolgen van het coronavirus?

Privé: Nieske Nijkamp.

Partner: Arbeid

25 maart 2020 Kennis

Stuur Nieske een reactie


  • U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.