Bouw
Aanbesteding en mededinging


Juridisch advies bij aanbestedingsprocedures.

Bij aanbestedings- en mededingingsrecht draait het vooral om het bevorderen van (eerlijke) concurrentie. Daarbij ligt een dunne scheidslijn tussen welke afspraken wel en niet mogen worden gemaakt. Zo mogen fusies en overnames niet leiden tot concentraties die het ‘concurrentieklimaat’ verstoren (kartelvorming). Bedrijven mogen geen concurrentiebeperkende afspraken maken. En wanneer u door groei of overname(s) een bepaalde economische machtspositie verwerft, bent u ook aan specifieke regels gebonden. Staatssteun is nagenoeg altijd uit den boze. Wij hebben de expertise in huis om verboden afspraken en andere problemen tijdig te signaleren en er helder over te adviseren. Doordat we op dit gebied nauw samenwerken met Brackmann Aanbestedingsspecialist, kunnen we ook in zeer complexe gevallen het best mogelijke resultaat voor u realiseren. Meer weten? Neem gerust contact met onze advocaten op.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.
Onze advocaten helpen u graag.

Actualiteiten.