Omgeving en Projectontwikkeling
Bestemmingsplannen


Advies en procederen over mogelijkheden bestemmingsplan.

Een bestemmingsplan is het plan dat regelt hoe u een stuk grond mag gebruiken en wat u er wel en niet op mag bouwen. Maar een bestemmingsplan ligt niet voor eeuwig vast. De verplichte tienjaarlijkse herziening vormt altijd een kans om nieuwe inzichten of wensen de ruimte te geven. Wij kunnen daartoe een doelgerichte check van het bestemmingsplan uitvoeren. Ook het beoordelen van zienswijzen op (ontwerp-)bestemmingsplannen behoort tot onze expertise. Onze kracht in dit verband is dat we door to-the-point te adviseren snel tot de meest gewenste keuze komen. Meer weten? Neem gerust contact met onze advocaten op.

Vragen van onze klanten.

Klant aan het woord.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.
Onze advocaten helpen u graag.