ICT en Intellectuele Eigendom
Datalekken en beveiliging


Juridisch advies bij datalekken.

Iedere organisatie is verplicht om datalekken te voorkomen en persoonsgegevens op een verantwoorde manier te beveiligen. Een adequate beveiliging is daarvoor van groot belang. Bij een datalek gaat het om gevallen waarin er sprake is van een ongeoorloofde of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens. Dat geldt ook voor het (on)opzettelijk verlies of de vernietiging of beschadiging van persoonsgegevens. Denk aan een kwijtgeraakte USB-stick, een gestolen laptop, een inbraak door een hacker of een malware-besmetting. Volgens de AVG moeten organisaties in dat kader passende (organisatorische en technische) maatregelen nemen om persoonsgegevens te beveiligingen. Dat is dus niet alleen goede technische beveiliging, zoals twee-factor-authenticatie, pseudonimiseren/versleuteling gegevens, firewalls, back-up, logging etc.. Het betreft ook organisatorische maatregelen. Wij zijn specialist in dit onderwerp en adviseren hoe u met een goede beveiliging datalekken kunt voorkomen. Is er (desondanks) sprake van een datalek? Dan moet u snel handelen om de schade voor de betrokkenen en uw organisatie zoveel mogelijk te voorkomen of beperken. Wij begeleiden u daarbij en bepalen in overleg met u of een datalek moet worden gemeld - en aan welke partijen Meer weten? Neem gerust contact met onze advocaten op.

Vragen van onze klanten.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.
Onze advocaten helpen u graag.