Onderwijs
Klachten en medezeggenschap


Juridisch advies en bijstand in klachtenprocedures in het onderwijs.

Ouders en leerlingen worden steeds mondiger. Niet alleen in het brede kader van bijvoorbeeld ouderparticipatie en medezeggenschapsraden maar ook op individueel niveau. Specifieke klachten, bijvoorbeeld over pesten op school of het advies met betrekking tot vervolgonderwijs, krijgen steeds meer aandacht. Het komt ook in toenemende mate voor dat scholen aansprakelijk worden gesteld voor problemen. Wij kennen deze lastige materie en helpen scholen en besturen problemen op de best mogelijke manier op te lossen. Daarnaast hebben we veel ervaring met kwesties rond medezeggenschap binnen de school, bijvoorbeeld op het niveau van de medezeggenschapsraad (MR) of de personeelsgeleding van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (PGMR). Meer weten? Neem gerust contact met onze advocaten op.

Vragen van onze klanten.

Actualiteiten.

Ga voor alle actualiteiten en meer kennis naar de kennisbank »

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.
Onze advocaten helpen u graag.