Onderwijs
Kwaliteit van onderwijs


Juridisch advies over passend onderwijs.

Moderne scholen besteden in hun schoolplan veel aandacht aan de kwaliteit van onderwijs. Maar die kwaliteit kan onder druk komen te staan, bijvoorbeeld doordat er onbevoegde docenten voor de klas staan. Zoiets kan een negatieve invloed hebben op de output, en dat kan weer worden doorvertaald in de bekostiging van de school. Zo kan er een geschil ontstaan omdat een gemeente vindt dat een school niet aan haar bekostigingsvoorwaarden voldoet. Aan de andere kant kan een school vinden dat ze juist te weinig geld krijgt. In beide gevallen hebben wij de juridische expertise en ervaring om er voor onze klanten uit te halen wat erin zit. Meer weten? Neem gerust contact met onze advocaten op.

Vragen van onze klanten.

Klant aan het woord.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.
Onze advocaten helpen u graag.