Omgeving en overheid
Milieu


Juridisch advies en procederen over milieukwesties.

Milieuregels zijn niet alleen van belang voor de samenleving, maar ook voor uw onderneming. Milieuregels zoals het Activiteitenbesluit milieubeheer, Wet bodembescherming, Besluit bodemkwaliteit en (binnenkort) het Besluit activiteiten leefomgeving zijn mede bepalend voor de ruimte voor de bedrijfsvoering. Wij staan ondernemers, zoals productiebedrijven, bouwbedrijven en projectontwikkelaars bij die geconfronteerd worden met beperkingen door milieuregelgeving of juist beperkt worden door de milieuruimte van een ander. Dit kan bijvoorbeeld gaan om handhaving, maar ook over het bieden van innovatieve oplossingen, waar de milieuregelgeving wellicht nog niet op is ingericht. Meer weten? Neem gerust contact met onze advocaten op.

Vragen van onze klanten.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.
Onze advocaten helpen u graag.

Actualiteiten.