Omgeving en Projectontwikkeling
Milieuregelgeving


Juridisch advies en procederen bij milieuregelgeving.

Milieuregels zijn niet alleen van belang voor de samenleving, maar ook voor uw onderneming. Milieuregels zoals het Activiteitenbesluit milieubeheer, Wet bodembescherming, Besluit bodemkwaliteit en (binnenkort) het Besluit activiteiten leefomgeving zijn mede bepalend voor de ruimte voor de bedrijfsvoering. Wij staan ondernemers, zoals productiebedrijven, bouwbedrijven en projectontwikkelaars bij die geconfronteerd worden met beperkingen door milieuregelgeving of die beperkt worden door de milieuruimte van een ander. Dit kan gaan over handhaving, maar ook over het bieden van innovatieve oplossingen, waar de milieuregelgeving wellicht nog niet op is ingericht. Meer weten? Neem gerust contact met onze advocaten op.

Vragen van onze klanten.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.
Onze advocaten helpen u graag.