Onderwijs
Passend onderwijs


Juridisch advies over passend onderwijs.

Sinds de invoering op 1 augustus 2014 is passend onderwijs een hot item. Wij zijn goed thuis in de regelgeving met betrekking tot de zorgplicht van de scholen. Wanneer er een geschil ontstaat, staan wij scholen terzijde bij de behandeling voor de Geschillencommissie passend onderwijs (GPO). Ook kunnen we adviseren bij het opstellen van een individueel ontwikkelingsperspectief. Verder kunnen we onze expertise inzetten bij geschillen over toelating, schorsing of verwijdering van leerlingen. We kunnen dan bijvoorbeeld een bemiddelende rol spelen om te komen tot een juiste afweging tussen het belang van het kind en het belang van de school. Meer weten? Neem gerust contact met onze advocaten op.

Vragen van onze klanten.

Klant aan het woord.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.
Onze advocaten helpen u graag.