Ondernemen
Reorganisatie, herstructureren en schuldsaneren


Oplossen van liquiditeitsproblemen en saneren van schulden.

Wanneer een bedrijf schulden heeft, kan een faillissement worden voorkomen met behulp van een buitengerechtelijk akkoord. Alle schuldeisers krijgen dan een voorstel voor een betalingsregeling waarbij zij een deel van de vordering kwijten. Wij hebben de ervaring om een dergelijk voorstel zo op te stellen dat de kans op acceptatie groot is. Dat geldt ook voor fiscale schulden. We kennen het klappen van de fiscale zweep en halen voor u voordeel uit de interne beleidsregels van de belastingdienst. Daar kunnen ondernemers ook rechten aan ontlenen, als het goed aangepakt wordt. En is er een kort geding nodig om de gewenste gang van zaken af te dwingen? Dan hebben wij de ervaring om ons pleidooi zo te formuleren dat de rechter erin meegaat. Zijn de oude problemen verholpen maar wordt er nog steeds verlies gemaakt? Dan voeren wij graag de regie in een effectieve reorganisatie, zodat kan worden bepaald wat de vaste lasten zijn als het gaat om huur, lease en personeel. Vervolgens beoordelen we – samen met specialisten huurrecht en arbeidsrecht – waar besparingen te realiseren zijn. Binnenkort komt er nieuwe wetgeving aan, de WHOA (Wet Homologatie Onderhands Akkoord). Dat wetgevingsproces volgen we op de voet zodat we u daarmee direct kunnen helpen. Is de onderneming niet meer te redden, dan begeleiden we uw bedrijf netjes naar een faillissement, zodat onnodige schade – bijvoorbeeld voor u in privé – ook in dat scenario vermeden kan worden. Meer weten? Neem gerust contact met onze advocaten op.

Vragen van onze klanten.

Klant aan het woord.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.
Onze advocaten helpen u graag.