Ondernemen
Reorganisatie, herstructureren en schuldsaneren


Oplossen van liquiditeitsproblemen en saneren van schulden.

Wanneer een bedrijf schulden heeft, kan een faillissement worden voorkomen met behulp van een buitengerechtelijk akkoord. Alle schuldeisers krijgen dan een voorstel voor een betalingsregeling waarbij zij een deel van de vordering kwijten. Wij hebben de ervaring om een dergelijk voorstel zo op te stellen dat de kans op acceptatie groot is. En is er een kort geding nodig om de gewenste gang van zaken af te dwingen? Dan hebben wij ook de ervaring om ons pleidooi zo te formuleren dat de rechter erin meegaat. Zijn de oude problemen verholpen maar wordt er nog steeds verlies gemaakt? Dan voeren wij graag de regie in een effectieve reorganisatie, zodat kan worden bepaald wat de vaste lasten zijn als het gaat om huur, lease en personeel. Meer weten? Neem gerust contact met onze advocaten op.

Vragen van onze klanten.

Klant aan het woord.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.
Onze advocaten helpen u graag.

Actualiteiten.