Kennis

Gewelddadige leerlingen mogen onder voorwaarden worden verwijderd van school

  527x      2 min      18 April 2017
Ook gepubliceerd in Passend Onderwijs magazine

Een leerling die een docent slaat mag van school worden verwijderd. Dit blijkt uit de uitspraak van de Geschillencommissie passend onderwijs van 24 januari 2017 (nummer 107475). Wat was er aan de hand?

De zaak ging over een leerling die onder strikte voorwaarden doubleerde in de tweede klas. Deze voorwaarden waren aanwezigheid en op tijd komen, correct ziekmelden en het voeren van begeleidingsgesprekken op school en thuis. Kort na de start van het nieuwe schooljaar heeft zich een vechtpartij voorgedaan tussen de leerling en een medeleerling. Een docent die tussen beide kwam is door de betreffende leerling een aantal keren met de vuist op het achterhoofd geslagen. De leerling is na het incident geschorst en heeft vervolgens de mededeling gekregen dat de schorsing werd verlengd en de school het voornemen had om haar van school te verwijderen. Het advies aan de leerling en haar ouders was om in contact te treden met de bovenschoolse voorziening die haar tijdelijk onderwijs zou kunnen bieden en tevens kon begeleiden bij het vinden van een passende onderwijsplek.

De leerling heeft dit advies niet opgevolgd en is thuis gebleven. Zij heeft bezwaar gemaakt tegen het voorgenomen besluit tot verwijdering.

De commissie is heel helder in haar oordeel dat het slaan van een docent een zodanig ernstig vergrijp tegen de regels en omgangsvormen van een school is, dat verwijdering daarop een passende reactie is. Dit is best een vergaande uitspraak omdat de school ook flink wat steken had laten vallen. Zo had de school geen schriftelijk beleid ten aanzien van schorsing en verwijdering in de schoolgids of op de website. Ook had de school geen OPP opgesteld ondanks dat bekend was dat de leerling extra ondersteuningsbehoefte had. De school had wel voorwaarden verbonden aan het nogmaals doen van het tweede jaar, maar van een gestructureerd opp was geen sprake. Dit terwijl een goed plan met de juiste begeleiding mogelijk het incident had kunnen voorkomen. De commissie geeft de school dus verschillende adviezen en benadrukt dat de school verantwoordelijk blijft voor het onderwijsaanbod zolang de leerling niet op een andere school is ingeschreven of een andere onderwijsvoorziening bezoekt. Ondanks dat de school niet volledig in overeenstemming met de Wet passend onderwijs heeft gehandeld, stelt de commissie toch vast dat het slaan van een docent voldoende aanleiding is voor verwijdering van een leerling. Het slaan van docenten is dus een harde grens, ook als de school voor het overige niet volledig in overeenstemming met de WPO heeft gehandeld.


Lees ook


Stuur Pauline uw reactie of vraag:


  • Uw reactie wordt niet online geplaatst. U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.

Als professional blijft u met onze nieuwsbrief altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.