Kennis

Een handelsnaam uit de Café Top 100?

  588x      3 min      3 January 2017

Een belangrijke eerste stap voor veel ondernemers in de horecabranche is de keuze van een naam voor bijvoorbeeld hun café of restaurant. Als we kijken naar de Café Top 100 2016, zien we een  gevarieerde lijst van namen. Toch zijn er verspreid door het land ook diverse cafés en restaurants te vinden met dezelfde of soortgelijke namen, terwijl zij niet aan elkaar verbonden zijn. Iedereen kan daar waarschijnlijk wel een voorbeeld van bedenken. Goed dus om eens stil te staan bij de vraag wat er op dit gebied wel en niet is toegestaan.   

Bescherming van de naam als handelsnaam

De naam waaronder een onderneming, zoals een café of restaurant, wordt gedreven, wordt juridisch aangemerkt als een handelsnaam. Voor een handelsnaam wordt automatisch bescherming verkregen door het enkele gebruik van de naam voor de onderneming. Voor het verkrijgen van een recht op een handelsnaam is geen inschrijving in een register vereist. De inschrijving van een handelsnaam in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel is dan ook niet beslissend voor het antwoord op de vraag of er bescherming aan toekomt. Het gaat erom dat de naam daadwerkelijk wordt gebruikt ter aanduiding van de onderneming, bijvoorbeeld door gebruik op facturen, op de website, de menukaart en op de gevel van het café of restaurant, voordat daaraan bescherming kan worden ontleend. Vanaf het moment dat de naam wordt gebruikt, kan worden opgetreden tegen latere gebruikers van identieke of soortgelijke handelsnamen. Maar welke criteria gelden daarvoor?

Inbreuk op een handelsnaam

In algemene zin geldt dat het wettelijk verboden is een handelsnaam te voeren die al door een ander rechtmatig gevoerd wordt. Daarnaast is het verboden gebruik te maken van een handelsnaam die slechts in geringe mate afwijkt van een bestaande handelsnaam. In beide gevallen is pas sprake van een inbreuk, indien als gevolg daarvan bij het publiek verwarring tussen beide ondernemingen kan ontstaan.

Voor de vraag of een nieuwe handelsnaam verwarringwekkend overeenstemt met een bestaande handelsnaam, wordt eerst beoordeeld in hoeverre de handelsnamen op elkaar lijken. Gaat het om precies dezelfde handelsnaam of zijn er ook verschillen aan te wijzen? Voor de beoordeling van de overeenstemming tussen beide handelsnamen moet vooral worden gekeken naar het kenmerkende deel van de handelsnaam. Het feit dat een deel van de handelsnaam anders is of er bijvoorbeeld een extra woord aan de handelsnaam is toegevoegd, wil niet zeggen dat er geen sprake meer kan zijn van verwarring. Indien de handelsnamen bij het publiek eenzelfde indruk wekken, kan sprake zijn van verwarring. Zo zijn bijvoorbeeld de handelsnamen ‘Café De Kroon’ en ‘Bar De Kroon’ niet volledig identiek, maar dat geldt wel voor het kenmerkende deel van de handelsnaam.

Naast een vergelijking van de handelsnamen is de aard van de ondernemingen en de afstand tussen beide ondernemingen van belang. Bij cafés en restaurants wordt er vaak vanuit gegaan dat deze slechts lokale bekendheid genieten. Dat betekent dat er in beginsel prima meerdere cafés of restaurants met dezelfde naam in Nederland gevestigd zouden kunnen worden. Dat is anders wanneer een café of restaurant wel landelijke bekendheid geniet. Als gevolg van de toegenomen invloed van social media, kan dat tegenwoordig nog wel eens sneller dan vroeger het geval zijn. Als sprake is van landelijke bekendheid speelt de afstand tussen de horecabedrijven niet direct een rol. Wel moet dan nog worden gekeken naar de aard van het horecabedrijf, bijvoorbeeld een café of een luxe restaurant, en de mate waarin de handelsnamen op elkaar lijken. Aan de hand daarvan zal uiteindelijk moeten worden beoordeeld of het publiek in verwarring zou kunnen raken.

Onderzoek vereist

Het antwoord op de vraag of een nieuwe handelsnaam verwarringwekkend overeenstemt met een al bestaande handelsnaam, kan nog niet zo makkelijk worden gegeven. Voordat een definitieve keuze wordt gemaakt voor een bepaalde handelsnaam, is het in ieder geval verstandig te onderzoeken of er al identieke of soortgelijke handelsnamen bestaan, die een probleem zouden kunnen opleveren. Aan de hand van de hiervoor genoemde criteria kan vervolgens een inschatting worden gemaakt. Een café met voorheen enkel lokale bekendheid, zou als gevolg van plaatsing in de Café Top 100 zomaar eens landelijke bekendheid kunnen krijgen en daarmee een handelsnaam met een grotere beschermingsomvang…


Lees ook


Stuur Valerie uw reactie of vraag:


  • Uw reactie wordt niet online geplaatst. U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.

Als professional blijft u met onze nieuwsbrief altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.