Kennis

Hospitality in de (huur)praktijk

  910x      3 min      11 November 2019
Ook gepubliceerd in Vastgoedjournaal

Hospitality en vastgoedbeheer

Voor vastgoedeigenaren kan ‘hospitality’ erg interessant zijn als het gaat om de verhuurbaarheid van het vastgoed. Met de term ‘hospitality’ – vrij vertaald ‘gastvrijheid’ – wordt uitdrukking gegeven aan een recente ontwikkeling in de maatschappij waarbij de beleving van de klant centraal staat. Zowel voor verhuurders van zorgcomplexen als verhuurders van appartementencomplexen en bedrijfsruimtes is het belangrijk om duidelijk in beeld te brengen wat de behoefte van de huurder precies is. Tegenwoordig kijken huurders namelijk niet enkel naar het aantal vierkante meters dat voor een bepaalde prijs wordt aangeboden, maar letten zij veeleer op de service die in de gehuurde ruimte geboden wordt.

Services

Kan een huurder kiezen tussen twee woningen of bedrijfsruimtes met ongeveer dezelfde oppervlakte of prijs, dan zal de mate van hospitality de doorslag geven. Het aanbod van faciliteiten in een wooncomplex of kantoorpand kan divers zijn.

Het is voor huurders van belang dat zij zich thuis voelen in een gebouw en het gevoel hebben dat zij voor de meeste zaken geen stap buiten de deur meer hoeven te zetten. Zo kan een verhuurder van een pand waarin bijvoorbeeld een ziekenhuis in gevestigd is ook een bloemist en een koffiebar aanbieden in het gehuurde. Of verhuurders van kantoorruimte zorgen ervoor dat in het gehuurde ook een pakketpunt, een stomerij, beveiliging en goede vergaderfaciliteiten aanwezig zijn. Voor een verhuurder van appartementen kan een servicedesk voor allerhande vragen interessant zijn, of een app waarmee eenvoudig afspraken kunnen worden ingepland met de complexbeheerder.

Gevolgen voor de verhuurder

Indien in één gebouw zich bijvoorbeeld zowel kantoorruimte als een koffiebar, een stomerij en een servicedesk bevinden wordt de verhuurder geconfronteerd met verschillende huurregimes. Voor de kantoorruimte gelden namelijk andere wettelijke regels dan voor de koffiebar. Dit komt omdat de wet verschillende huurregimes kent als het gaat om bedrijfsruimte. De koffiebar kan onder het huurregime voor bedrijfsruimte vallen als deze toegankelijk is voor het publiek. De huurder die een koffiebar exploiteert geniet dan, in tegenstelling tot de huurder van kantoorruimte, vergaande huurbescherming. Dit kan voor een verhuurder grote gevolgen hebben als het gaat om opzegging en beëindiging van de huurovereenkomst, alsook voor wijzigingen in de huurprijs.

Indien u meer wilt weten over de verschillende huurregimes en de gevolgen voor de verhuurder, is dit artikel zeer relevant.

Gevolgen voor de huurders

Naast extra woongenot kan hospitality ook huurrechtelijke gevolgen hebben voor huurders. Zowel de verhuurders van woningen als van bedrijfsruimte en overige ruimtes kunnen bepaalde kosten voor de extra services doorberekenen aan de huurders. Van belang is wel dat bij het aangaan van de huurovereenkomst nader gespecificeerd wordt welke kostenposten dit precies zijn. Om discussies in de toekomst te voorkomen is het daarnaast raadzaam af te spreken wanneer en op welke manier de afrekening van de servicekosten plaatsvindt.

Huurders die woonruimte huren op basis van bijvoorbeeld een gemengde huur- en zorgovereenkomst, komen vaak in aanmerking voor huurtoeslag. De verhuurder van dit zorgvastgoed kan de kosten voor bepaalde aangeboden services doorberekenen aan de huurder. Wel dient daarbij gekeken te worden of de huurder zijn recht op huurtoeslag in dat geval niet verliest.

Daarvoor is van belang dat de rekenhuur niet boven de huurtoeslaggrens uitkomt. De volgende categorieën tellen mee voor het bepalen van de rekenhuur:

  • Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten;
  • Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten;
  • Kosten voor de huismeester/conciërge;
  • Kosten voor dienst- of recreatieruimten.

Servicekosten die niet onder één van deze categorieën vallen, worden voor de huurtoeslaggrens niet bij de kale huur opgeteld en maken dus geen onderdeel uit van de rekenhuur. Deze servicekosten worden uiteraard wel aan de verhuurder betaald. De rekenhuur voor huurtoeslag is daarom vaak lager dan de maandelijkse huurtermijn die aan de verhuurder wordt overgemaakt.

Hospitality in de huurpraktijk: conclusie

We denken dat het een erg goede ontwikkeling is dat ook vastgoedeigenaren het belang van hospitality in zien. Indien zij de beleving van de huurder centraal stellen, verhoogt dit de waarde en verhuurbaarheid van de aangeboden appartementen, bedrijfsruimte of overige ruimtes. Wel dient hierbij in ogenschouw te worden genomen dat het vergoten van de mate van hospitality gevolgen heeft voor zowel de verhuurder als de huurders. Denk hierbij aan de verschillende huurregimes en de doorberekening van de kosten voor hospitality in de huurprijs.


Lees ook


Stuur Eline uw reactie of vraag:


  • Uw reactie wordt niet online geplaatst. U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.

Als professional blijft u met onze nieuwsbrief altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.