Kennis

Legesaanslag niet zomaar te baseren op eigen opgave

  1641x      2 min      20 August 2019

Het kan zeer lonen om voorafgaand aan de aanvraag om een omgevingsvergunning voor bouwen te onderzoeken of het verstandig is zelf de bouwkosten op te geven of aan te sturen op het toepassen van een specifiek normblad. Als de gemeente is aangewezen op toepassing van een normblad dat niet op juiste wijze bekend is gemaakt en er niet terug kan worden gevallen op de eigen opgave, kunnen er namelijk geen leges worden geheven.

Hoogte bouwkosten relevant voor legesaanslag

Leges voor een omgevingsvergunning voor bouwwerkzaamheden worden vaak gebaseerd op de bouwkosten. In legesverordeningen is op verschillende manieren geregeld hoe die bouwkosten worden vastgesteld. Dit kan gebeuren op basis van de opgave van de aanvrager, maar ook op basis van bepaalde UAV’s of normbladen van het Nederlands Normalisatie-Instituut (NEN). In een eerder blog beschreven we al de jurisprudentie waarin is geoordeeld dat wanneer het te hanteren normblad niet op de juiste wijze bekend is gemaakt, de legesverordening (deels) onverbindend is en geen legesaanslag kan worden opgelegd

Uit de uitspraak van 25 april 2019 blijkt dat een legesverordening niet onverbindend wordt verklaard, als de specifieke legesaanslag niet op het normblad is gebaseerd dat niet op de juiste wijze bekend is gemaakt. In dat geval mogen de bouwkosten wel gewoon worden gebaseerd op een andere grondslag, mits die andere wijze ook is opgenomen in de definitie van bouwkosten in de legesverordening.

Eigen opgave bouwkosten

In deze zaak bij het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch dacht de gemeente weg te komen met de onjuiste bekendmaking door te stellen dat zij de bouwkosten heeft gebaseerd op de eigen opgave van de aanvrager en dus niet op het normblad. Dat is een interessant standpunt omdat in veel, maar niet alle,  legesverordeningen als vangnet is geregeld dat de bouwkosten ook kunnen worden gebaseerd op de eigen opgaven. Het niet juist bekendgemaakte normblad is dan niet nodig en je zou – in lijn met de hierboven beschreven nuancering – dan kunnen zeggen dat de onjuiste bekendmaking niet relevant is omdat de eigen opgave wordt gehanteerd.

Alternatieve vaststelling moet zijn geregeld

In dit specifieke geval ging dat echter niet op, omdat in de legesverordening niet was opgenomen dat de bouwkosten konden worden gebaseerd op de eigen opgave. In de legesverordening was namelijk opgenomen dat de bouwkosten eventueel konden worden gebaseerd op normbedragen en daar kwam de opgegeven bouwsom niet mee overeen.

In dit geval kon dus helemaal geen legesaanslag worden opgelegd, ook niet op basis van de eigen opgave.

Bespaar leges door huiswerk te doen

Indien u van plan bent een aanvraag te doen voor een bouwproject, kan het zeer interessant zijn om te onderzoeken of het mogelijk is de te betalen leges zoveel mogelijk te beperken, of zelfs volledig te ontlopen.

In eerdere blogs hebben wij al tips gegeven over het “uitkleden” van de aanvraag, waardoor alleen over de daadwerkelijk bouwvergunningplichtige onderdelen leges hoeven te worden betaald.

Uit de uitspraak van het gerechtshof kan nog als wijze les worden getrokken dat het interessant kan zijn om de aanvraag op dusdanige manier in te vullen dat de leges moeten worden vastgesteld op basis van een grondslag die niet is opgenomen in de legesverordening of niet op juiste wijze bekend is gemaakt. In dat geval kunnen namelijk geen leges worden geheven.

Met andere woorden: Het kan in sommige gevallen verstandig zijn om zelf geen bouwkosten op te geven.


Lees ook


Stuur Robin uw reactie of vraag:


  • Uw reactie wordt niet online geplaatst. U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.

Als professional blijft u met onze nieuwsbrief altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.