Meer weten over de AVG? Wij gaan graag met u in gesprek!

In dit nieuwe jaar zijn wij u graag van dienst met een nieuwe expertise: Privacy en Persoonsgegevens. De tijd dringt, want de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geldt met ingang van 25 mei 2018. Deze nieuwe wet brengt wijzigingen met zich mee ten opzichte van de huidige wetgeving op het gebied van privacy en persoonsgegevens. Wilt u weten in hoeverre de AVG van invloed is op uw organisatie? Neem dan contact met ons op voor een verkennend gesprek.

De AVG legt bijvoorbeeld meer nadruk op de rechten van de betrokkenen en de (veel verdergaande) verplichtingen van degene die persoonsgegevens verwerkt. Valerie Lipman en Annemarie van Woudenberg zijn onze experts op dit gebied en adviseren u hier graag over.

Organisaties worden zich steeds meer bewust van het belang van het maken van beleid op het gebied van privacy en persoonsgegevens. Valerie: “De tijd begint inmiddels te dringen om aan de slag te gaan en er voor te zorgen dat uw organisatie op tijd voldoet aan de nieuwe wetgeving per 25 mei 2018. Wij adviseren graag over de verplichtingen voor ondernemers en de stappen die in dat kader moeten worden genomen.”

Het is van belang dat ondernemers niet rustig afwachten, maar nu actie ondernemen. Annemarie: “Bekijk onze checklist waarmee u uw organisatie stap voor stap kunt voorbereiden op de AVG. De eerste stap is het in kaart brengen van de persoonsgegevens die u binnen uw organisatie verwerkt, zoals de persoonsgegevens van klanten of derden. Ook van belang zijn bijvoorbeeld zaken als controle op het e-mail- en internetgebruik van werknemers en cameratoezicht. Het maken van beleid omtrent de verwerking van persoonsgegevens van ondermeer uw klanten, derden en werknemers en het zoveel mogelijk informeren van deze betrokkenen staat voorop.”

Als u onze hulp nodig heeft, dan weet u ons te vinden.

Valerie Lipman.

Advocaat: Ondernemen, Intellectuele eigendom en ICT, Privacy

04 januari 2018 Nieuws

Stuur Valerie een reactie

  • Bescherming persoonsgegevens:
    U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.