Nieske (N.W.L.)
Nijkamp.

Partner: Arbeid

Meer over mij.

Als advocaat Arbeid verstaat Nieske de kunst om zich zowel in de breedte als de diepte te specialiseren. Zo voelt ze zich thuis in de sectoren bouw, transport, horeca en leisure, automotive en detailhandel én in uw bedrijf. Met veel relaties werkt Nieske dan ook al jaren samen. Een langetermijnrelatie die wederzijds voordelen biedt. Als klant heeft u er baat bij, omdat er lekker snel geschakeld kan worden en Nieske haalt veel voldoening uit het feit dat ze meer businesspartner is dan troubleshooter.

Komt haar naam u bekend voor? Misschien omdat u een artikel van haar heeft gelezen. Nieske deelt namelijk regelmatig haar visie op actuele onderwerpen op missethoreca.nl of cobouw.nl. In haar vrije tijd is ze sportief en een fanatieke klusser. 

Mijn biografie.

 • Advocaat sinds:
  2002
 • Nevenfuncties:
  • Secretaris bestuur regionale radio- en tv omroep N1 en Stichting Waalstad Media
  • Scriptiebegeleider vaksectie Sociaal Recht Radboud Universiteit Nijmegen
  • Gastdocent IMC Weekendschool
  • Lid ouderraad Kinderdagverblijf
 • Lidmaatschappen:
  • Lid Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten in het hofresort Arnhem (VAARA)
  • Lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
 • Opleiding:
  • 2017 PALA specialisatieopleiding Arbeidsrecht, Rotterdam  (cum laude)
  • 1998-2001 Nederlands Recht, Radboud Universiteit Nijmegen
 • Interesses:

  Klussen, knutselen, sporten en lezen

 • Karaktereigenschappen:

  Oplossingsgericht, praktisch, creatief en betrokken

 • Rechtsgebieden:
  Geregistreerd in het register van de Nederlandse orde van advocaten:
  • Arbeidsrecht

Recente dossiers.

 • Ontslagprocedures via de rechter en het UWV vanwege diverse ontslaggronden (disfunctioneren, vertrouwensbreuk, dringende reden, verwijtbaar gedrag, reorganisatie, frequent en langdurig verzuim etc.)
 • Reorganisaties tot 100 werknemers inclusief overleg met vakbonden over een sociaal plan, advies- en instemmingsrechtelijke trajecten met de OR, naleven Wet Melding Collectief ontslag
 • Advisering en onderhandelen over arbeidsrechtelijke aspecten bij overgang van onderneming (adviestraject OR en/of Medezeggenschapsraad), opstellen raamovereenkomsten, harmonisatie van arbeidsvoorwaarden, aanpassing functies etc.)
 • Begeleiding in ziekte- en verzuimdossiers (overleg met de bedrijfsarts, begeleiding mediationtrajecten, aanvraag deskundigenoordeel, ontslag, WIA-keuring, vangnetsituaties, Bezwaar en Beroep tegen toekenning WIA en ZW-uitkeringen, Bezava- procedures)
 • Adviseren en procederen rondom het ontslag van statutaire bestuurders
 • Procederen en adviseren over het concurrentie- en relatiebeding
 • Opstellen van overeenkomsten en reglementen (arbeidsovereenkomst, flexibele contracten, overeenkomst van opdracht, onderaannemingsovereenkomst, huishoudelijk reglement, gedragscodes etc.)
 • Adviseren en contracten maken voor de inzet van zzp'ers
 • Procederen en adviseren over de uitleg van cao's
 • Adviseren over aanpassing van werktijden en werkroosters (van dagdienst naar ploegendienst, invoering consignatie- en nachtdienst etc.)
 • Adviseren over de wijze waarop moet worden omgegaan met arbeidsomstandigheden en arbeidsongevallen en blootstelling aan asbest
 • Presentaties en workshops geven bij relaties, Fontys Hoge School, branchegroep organisaties zoals Bouwend Nederland en Het Hellend dak over praktische onderwerpen zoals: disfunctioneren en dossieropbouw, werken met een flexibele schil (welke mogelijkheden zijn er?), Wet aanpak schijnconstructies, inzet van zelfstandigen, privacy op de werkvloer, actualiteiten, beperkende bedingen)

Deel deze pagina:

Mijn publicaties.