Nog geen RI&E of plan van aanpak? Aan de slag!

Begin dit jaar bleek uit onderzoek van TNO opnieuw dat veel bedrijven zich niet aan de regels van de Arbowet houden. De inspectie SZW (die bedrijven controleert) constateerde weliswaar een lichte stijging van het aantal bedrijven dat zich aan de regels houdt, maar slechts een derde van de bedrijven voldoet aan alle regels. Opvallend is met name dat slechts 30% van de bedrijven een Risico Inventarisatie en Evaluatie (beter bekend als de ‘RI&E’) heeft.

De staatssecretaris heeft zich dit aangetrokken en de Inspectie SZW de mogelijkheid geboden hogere boetes uit te keren.

RI&E

Elk bedrijf is verplicht een RI&E te hebben. Dit vormt een belangrijke basis voor het arbobeleid binnen het bedrijf. Een Ri&E bestaat uit drie delen:

  • De inventarisatie van risico’s;
  • De vaststelling van de ernst van de risico’s: de evaluatie, en
  • Een plan van aanpak, met een planning van de te nemen verbetermaatregelen.

In de RI&E moeten alle risico’s op het gebied van veiligheid, gezondheid en psychosociale belasting in kaart worden gebracht. In het geval van productie- of bouwbedrijven kunt u bijvoorbeeld denken aan de risico’s in verband met het werken met gevaarlijke machines of materialen, maar ook geluidsoverlast, het werken in nachtdiensten enz. Ook de kwaliteit van het arbobeleid, zoals bijvoorbeeld beleid rond ongewenst gedrag moet in de RI&E terug te lezen zijn. Verder gelden de volgende eisen:

  • De RI&E moet rekening houden met de stand van de wetenschap of de professionele inzichten op het terrein van de arbeidsomstandigheden. De laatste inzichten moeten worden benut om te beoordelen of een risico voldoende is beheerst;
  • De RI&E moet op schrift worden gesteld, en
  • Worden bepaalde risico’s geconstateerd, dan kan dat betekenen dat daarvoor een zogenaamde nadere inventarisatie uitgevoerd moet worden.

Een RI&E moet goed bijgehouden worden, al geldt er voor de meeste bedrijven geen wettelijke termijn. Meestal wordt om de vier à vijf jaar de RI&E opnieuw uitgevoerd en zonodig aangepast.

Hogere boetes

Om bedrijven aan te sporen (alsnog) te voldoen aan een (goede) RI&E heeft de regering besloten de beleidsregel ‘boeteoplegging arbeidsomstandighedenwetgeving’ te wijzigen. Die wijziging heeft onder andere tot gevolg dat de inspectie SZW sneller boetes kan opleggen. De Inspectie hoeft niet langer eerst een waarschuwing te geven, maar mag direct tot het geven van een boete overgaan. Daarnaast gelden hogere boetes. De wijziging leidt dus met name tot een aanscherping van het sanctiebeleid.

Beschikt het bedrijf bijvoorbeeld niet over een RI&E, dan leidt dat direct tot een boete van (afhankelijk van de grootte van het bedrijf) € 4.500,00 in plaats van € 3.000,00. Ontbreekt een plan van aanpak, waarin wordt beschreven welke maatregelen worden genomen en binnen welke termijn, dan geldt niet langer een boete van € 750,00, maar een boete van € 3.000,00.

Heeft uw bedrijf dus nog geen RI&E en/of plan van aanpak, dan is het zaak daarmee zo snel mogelijk aan de slag te gaan. U kunt zo boetes voorkomen. Heeft u hierover vragen of kunnen wij u hierbij helpen, dan staan wij uiteraard voor u klaar.

Lonneke Nouwen.

Advocaat: Arbeid

16 september 2019 Kennis

Stuur Lonneke een reactie


  • U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.