Noot: Misbruik van recht bij aangifte eigen faillissement?

Als bestuurder van een rechtspersoon kan je, na besluit van de aandeelhoudersvergadering daartoe, het eigen faillissement van een vennootschap aanvragen, omdat er schulden zijn die niet betaald kunnen worden en je de situatie niet wil verergeren. Tegen beter weten in “doormodderen” kan ook risico’s met zich brengen. De rechtbank Rotterdam wees een verzoek tot eigen faillissementsaangifte af, omdat er geen voor verhaal vatbaar vermogen meer in de rechtspersoon aanwezig zou zijn. In zo’n geval zou niet het eigen faillissement moeten worden aangevraagd, maar zou de weg van (turbo-)liquidatie moeten worden gevolgd.

In zijn noot onder deze uitspraak in het bekende tijdschrift JOR (Jurisprudentie Onderneming & Recht) geeft onze kantoorgenoot Erik Jansen zijn kritische mening over deze uitspraak.

noot ej

Ook gepubliceerd in JOR
Erik Jansen.

Partner: Ondernemen

10 september 2018 Wetenschappelijk onderzoek

Stuur Erik een reactie

  • Bescherming persoonsgegevens:
    U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.