Kennis

Quick-scan aansprakelijkheid bestuurders en risico’s concern bij een naderend faillissement

  1003x      < 1 min      28 April 2020

Goed ondernemerschap is – altijd en continu, maar zeker ook in tijden van deze coronacrisis – het in kaart brengen van alle mogelijke scenario’s waarin uw bedrijf zich kan begeven. Dus ook het in kaart brengen wat de gevolgen zijn van een eventueel (naderend) faillissement. Dat kan met behulp van een quick-scan.

Goed ondernemerschap

Omdat onze advocaten insolventierecht ook werken als door de rechtbank aangestelde curator of bewindvoerder in faillissement of surseance, hebben wij hier veel ervaring mee. Voor onze adviespraktijk hebben we een uitvoerige checklist opgesteld met aandachtspunten voor ondernemers om privé aansprakelijkheden en nare gevolgen voor gelieerde groepsvennootschappen te voorkomen.

Checklist

Deze checklist wordt doorlopend geactualiseerd aan de hand van de meest recente rechtspraak, wetgeving en dagelijkse praktijkervaringen. Als uw onderneming in zwaar weer verkeert, is het nog niet te laat om uw onderneming en groepsvennootschappen en uw positie als bestuurder te laten doorlichten. Vaak wordt dat in deze fase “vergeten” omdat vooral aan het overeind houden van de onderneming zelf wordt gedacht. Wat volkomen logisch is. Maar als uw onderneming desondanks failleert, kan het u dubbel zo duur komen te staan als ook uw andere groepsvennootschappen schade lijden door het faillissement en/of u ook nog eens privé aansprakelijk wordt gesteld voor handelingen die (eenvoudig) voorkomen hadden kunnen worden.

Quick-scan

In de fase (kort) voorafgaand aan een faillissement gelden nu eenmaal andere regels en worden handelingen van een bestuurder of met een groepsvennootschap onder een vergrootglas gelegd. Door de quick-scan wordt bijvoorbeeld duidelijk gemaakt welke handelingen u nog wel of juist niet langer kan of mag verrichten of alleen onder bepaalde omstandigheden. Ook worden de (bestaande) risico’s in kaart gebracht op basis waarvan u uw strategie kunt bepalen. Kortom, bij een naderend faillissement is een quick-scan wat ons betreft onmisbaar.


Lees ook


Stuur Erik uw reactie of vraag:


  • Uw reactie wordt niet online geplaatst. U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.

Als professional blijft u met onze nieuwsbrief altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.