Poelmann van den Broek
Quickscan bestemmingsplan

Quickscan bestemmingsplan

In slechts twee stappen weten of uw bouwplan past binnen het bestemmingsplan? Maak dan gebruik van onze Quickscan bestemmingsplan. Binnen vijf werkdagen ontvangt u een ja of nee. Inclusief aandachtspunten die u helpen bij het vervolgtraject. Dit alles voor een vast bedrag van €950,-.

Start de Quickscan

Zo werkt de Quickscan.

Hoe rechtlijnig een tekst ook is geschreven, er zijn altijd verschillende inzichten die meebepalen hoe de tekst moet worden geïnterpreteerd. Bij een bestemmingsplan is dat niet anders. Vaak is daardoor meer mogelijk dan in eerste instantie lijkt. Doorloop de volgende twee stappen en ontvang een passend advies:

Stap 1. Zorg dat u de volgende stukken digitaal beschikbaar heeft:
 • Locatie en kadastrale gegevens
 • Schetsplan oude en nieuwe situatie, waaruit blijkt:
  • Exacte situering
  • Omvang bebouwde oppervlakte
  • Beoogde functie(s)
 • Bruto vloeroppervlakte van die functie(s)
 • Tekening/schetsen van gevels, afmetingen, goothoogte, bouwhoogten (zowel van de oude als van de nieuwe situatie)

Let op: Als het bestemmingsplan niet digitaal beschikbaar is, verzamel dan de planvoorschriften, verbeelding en plantoelichting.

Stap 2. Upload deze stukken via het formulier onderaan deze pagina.

Binnen 2 werkdagen ontvangt u een bevestiging of de gegevens voldoende zijn voor de Quickscan. Als dat het geval is, ontvangt u binnen 5 werkdagen na het indienen een korte rapportage met aanbevelingen voor het vervolgtraject. Ook daar helpen wij u uiteraard graag bij.

Door de omgevingsvergunning op de juiste manier aan te vragen is de kans veel groter dat de omgevingsvergunning wordt verleend.

Heeft u vragen?

Neem gerust contact met ons op via advocatenomgevingenoverheid@pvdb.nl of telefonisch via 024-3811439.

Met vriendelijke groet,

Namens servicegebied Omgeving en Projectontwikkeling.

Juuk (J.J.H.) Hulshof.

Advocaat: Omgeving en Projectontwikkeling

Voordelen van bouwen volgens bestemmingsplan:
 • U kunt de reguliere voorbereidingsprocedure aanhouden, dus een vergunning binnen maximaal 8 weken plus 6 weken*.
 • Als niet tijdig wordt beslist, wordt de omgevingsvergunning van rechtswege verleend*.
 • Het college van burgemeester en wethouders heeft dan geen beleidsvrijheid. De omgevingsvergunning kan niet worden geweigerd als zij het een ongewenste ontwikkeling vindt.
 • Omwonenden en concurrenten hebben aanzienlijk minder kans om de omgevingsvergunning met succes aan te vechten.
 • Er is geen wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dat scheelt al gauw een jaar en veel onderzoekslasten.
 • * Milieuvergunningsplichtige activiteiten en (aanhakende) natuurtoestemming uitgezonderd

Start de Quickscan bestemmingsplan.

Uw digitale stukken en uw gegevens kunt u via het formulier aanleveren. De Quickscan wordt gestart zodra u de opdracht bevestigt via de link die u per e-mail van ons ontvangt. Heeft u vragen? Neem gerust contact op via advocatenomgevingenoverheid@pvdb.nl of 024-3811439.

Wat wordt er getoetst?
Wij toetsen uw bouwplannen aan de/het geldende bestemmingsplan(nen) of andere planologische toetsingskaders. Wij beoordelen niet of het bouwplan voldoet aan gemeentelijk of provinciaal beleid of regelgeving zoals een omgevingsverordening.

Waaruit bestaat het advies?
U ontvangt van ons een schriftelijk advies, waarin we uiteenzetten of de door u gewenste functie ter plaatse mogelijk is en we doen aanbevelingen voor het vervolgtraject.

Wanneer krijg ik het advies?
Nadat u de opdracht heeft bevestigd via de link die u per e-mail van ons ontvangt, verneemt u binnen twee werkdagen of de verstrekte gegevens voldoende zijn om de quickscan uit te voeren. Als dat niet zo is, heeft u het recht de opdracht te annuleren. Wij behouden ons het recht voor de opdracht te annuleren als blijkt dat er sprake kan zijn van een tegenstrijdig belang.

Als we voldoende gegevens hebben, ontvangt u binnen vijf werkdagen ons advies.

Hoeveel kost een quickscan bestemmingsplan?
Deze quickscan kost € 950,-  excl. BTW. Het betreft een vaste prijs.

Hoe moet ik betalen?
Nadat u het advies heeft ontvangen, krijgt u een factuur toegestuurd naar het e-mailadres dat u op het formulier heeft ingevuld. De factuur kunt u via bankoverschrijving betalen.

Kan de tenaamstelling van de factuur afwijken van mijn eigen gegevens?
Ja, dat kan. Vergeet niet om eventueel een betalingskenmerk te vermelden bij ‘Vraag of opmerking’ (als dit van toepassing is binnen uw bedrijf).

Voor algemene informatie raadpleeg onze algemene voorwaarden.

 • Drop files here or
  Max. file size: 32 MB.