Concernrisico’s &
Bestuurdersaansprakelijkheid

Juridische Quick-scan

2020 en 2021… beiden een ingrijpend jaar. Is uw onderneming daardoor financieel getroffen? Bijvoorbeeld omdat debiteuren niet betalen, of doordat de schuldenlast niet meer is te overzien? Schakel tijdig juridische hulp in. Met onze quickscan concernrisico’s en bestuurdersaansprakelijkheid heeft u snel inzicht én uitzicht op een beter financieel jaar.

Maak direct een afspraak

Snel uitzicht op een gezonde financiële toekomst
Juridische quick-scan die u verder helpt

De verwachting is dat het aantal faillissementen in 2022 drastisch toeneemt. Als bestuurder doet u er verstandig aan om tijdig te onderzoeken wat een eventueel faillissement van één of meer van uw bedrijven betekent voor hun uw en die van het concern. Met onze jarenlange expertise op het gebied van ondernemingsrecht en faillissementsrecht kunnen wij u optimaal van dienst zijn.

Quick-scan voor snel inzicht

Om de financiële risico’s voor een concern en / of een bestuurder te beoordelen hebben wij een checklist samengesteld. De quickscan op basis van deze checklist bieden wij aan voor een vast tarief van € 2.500,- (excl. btw). Aan de hand van de quick-scan krijgt u praktisch advies over:

  • Het voortbestaan of beëindiging van de onderneming
  • Consequenties voor de rest van het concern
  • Eventuele gevolgen voor de privésituatie van de ondernemer

Werkwijze ná de quick-scan

Als uit de quick-scan blijkt dat de liquiditeitsproblemen met een vervolgtraject op te lossen zijn, kunnen wij u daarmee verder helpen. Bijvoorbeeld door:

  • Het doorvoeren van een herstructurering van contracten of een reorganisatie van het personeelsbestand.
  • Hands-on begeleiding bij een buitengerechtelijk akkoord, een WHOA akkoord, een surseanceakkoord, een faillissementsakkoord of misschien wel een koude sanering via faillissement met daaropvolgend een doorstart.
  • Het uitvoeren van een incassotraject, waardoor oninbare vorderingen tóch inbaar blijken.

Is de onderneming niet meer te redden, dan begeleiden we u naar een faillissement met een zachte landing voor u als bestuurder. Zodat onnodige schade ook in dat scenario zo veel mogelijk wordt vermeden.

Het begint met 1 telefoontje.

Heeft u interesse in deze quickscan of wilt u meer weten? Plan gerust een vrijblijvend gesprek in via 024-3810871 of via het contactformulier. U kunt uiteraard ook contact opnemen met uw vaste aanspreekpunt bij Poelmann van den Broek.

Wij staan voor u klaar.