Kennis

Tip bij voornemen tot reorganisatie: ons webinar over Medezeggenschap

  495x      2 min      26 November 2020

Veel bedrijven hebben het op dit moment moeilijk als gevolg van de coronacrisis. In onze dagelijkse praktijk zien wij dat steeds meer bedrijven moeten reorganiseren. Wij krijgen uiteenlopende vragen daarover, maar het onderwerp medezeggenschap is daarbij toch wel een ‘hot topic’ te noemen.

En begrijpelijk ook: de ondernemingsraad speelt een belangrijke rol bij een reorganisatie. Zo moet de ondernemingsraad tijdig worden betrokken bij de besluitvorming. Aan de ondernemingsraad komt namelijk een adviesrecht toe bij het voorgenomen besluit om te reorganiseren. Maar wellicht heeft de ondernemingsraad ook al een adviesrecht bij het aanstellen van een externe deskundige die het reorganisatieproces begeleidt.

Ook kan de ondernemingsraad een belangrijke rol spelen bij het creëren van draagvlak op de werkvloer, om de impact van de reorganisatie enigszins te verzachten en te voorkomen dat de ‘achterblijvers’ gedemotiveerd raken.  

Het is van belang vast te stellen óf de ondernemingsraad medezeggenschapsrechten mag uitoefenen en zo ja wat het juiste moment is om de ondernemingsraad te betrekken en op welke wijze het traject verder verloopt.

Het niet of niet op juiste wijze betrekken van de ondernemingsraad kan tot (grote) vertraging van de doorvoering van de reorganisatie leiden, in het uiterste geval omdat de ondernemingsraad de weg naar de Ondernemingskamer bewandelt. Maar ook kan het ertoe leiden dat een moeizame relatie ontstaat tussen de ondernemer en de ondernemingsraad. Dat is vervelend omdat de ondernemingsraad ook andere rechten heeft (zoals het instemmingsrecht) en ook na de reorganisatie een belangrijke gesprekspartner blijft binnen de organisatie. Het is dus van belang de samenwerking zoveel mogelijk te stroomlijnen.

Bestaat bij u het voornemen om te gaan reorganiseren en wilt u meer weten over de rol van en de samenwerking met de ondernemingsraad daarbij? Dan wijzen wij u graag op het webinar dat Ruud Olde en ik onlangs hebben verzorgd over Medezeggenschap. De hiervoor genoemde onderwerpen en meer komen daarin uitgebreid aan bod.  


Lees ook


Stuur Lonneke uw reactie of vraag:


  • Uw reactie wordt niet online geplaatst. U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.

Als professional blijft u met onze nieuwsbrief altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.