Wenst u inzage in uw dossier bij de bank? Dat is af te dwingen!

De richtlijn bijzonder beheer van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) stelt dat banken hun klanten toegang moeten verschaffen tot alle relevante informatie over hun financiering, ook als de klant die informatie zelf niet (meer) heeft.

Naast de civiele rechter (bv kort geding) is de Stichting Tuchtrecht Banken het podium waar je over het niet verstrekken van de gegevens kan klagen.

Onlangs oordeelde de tuchtcommissie dat een bankier tekort was geschoten in het centraal stellen van de belangen van de klant. Hij weigerde inzage in stukken aan de gefinancierde onderneming, terwijl daar een zwaarwegend belang bij was. Zijn handelen was daarmee in strijd met de bankierseed.

Daarbij speelde ook mee dat hij intern niet de gevraagde stukken had opgevraagd. In een andere zaak had een bankier juist wel de nodige moeite gedaan om de voor de klant relevante stukken boven water te krijgen. Mede daarom werd in die zaak de bankierseed niet geschonden geacht.

De stukken kunnen van belang zijn voor allerlei kwesties, zoals toetsing van het handelen van de bank aan de zorgplicht, maar ook (zoals in casu) in procedures tegen derden zoals een franchisegever.

 


Bron Afb.: https://lnkd.in/gjPpcSq

Erik Jansen.

Partner: Ondernemen

26 januari 2018 Kennis

Stuur Erik een reactie

  • Bescherming persoonsgegevens:
    U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.