Kennis

Wet Kwaliteitsborging op de lange baan: met dank aan het CDA of toch de PvdA?

  227x      2 min      5 July 2017

Gisteren 4 juli jl. is in de Eerste Kamer uitvoering gediscussieerd over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging. Resultaat: dit wetsvoorstel loopt ernstige vertraging op. De stand van zaken is nu dat minister Plasterk de wet gaat aanpassen of aanvullen. Die gewijzigde wet moet dan echter wel weer eerst opnieuw door de Tweede Kamer worden aangenomen. Kortom, dat schiet niet op.

Dit wetsvoorstel was vanaf het begin al omstreden. Met name het voorstel om de aansprakelijkheid van de aannemer te verruimen, stuitte op veel kritiek van o.a. Bouwend Nederland. Maar ook een organisatie als Vereniging Eigen Huis was zeer kritisch. Desondanks is het wetsvoorstel toch door de Tweede Kamer aangenomen.

In de Eerste Kamer ging het alsnog mis. Met name het CDA lag dwars. Voordat u als tegenstander van deze wet senator Greetje de Vries van het CDA gaat bedanken, moet u beseffen dat de echte oorzaak van deze mislukking misschien wel bij de PvdA ligt.

Bij de behandeling in de Tweede Kamer heeft de PvdA de nodige amendementen (wijzigingen) voorgesteld. In het bijzonder het PvdA Kamerlid Albert de Vries was daarin zeer actief. Juist die amendementen en de verwarring die daardoor werd veroorzaakt, waren voor het CDA in de Eerste Kamer de reden om niet akkoord te gaan met dit wetsvoorstel.

En die kritiek is ook terecht. Neem bijvoorbeeld het amendement dat de (al bestaande) waarschuwingsverplichting van de aannemer voor fouten in het bouwplan wijzigt. Die wijziging zou inhouden dat de aannemer schriftelijk en ondubbelzinnig moet waarschuwen. Daar is op zich niets op tegen. Echter, in de toelichting op dit amendement lijkt de PvdA de omvang van de waarschuwingverplichting van de aannemer op te willen rekken. Daarmee zou de aansprakelijkheid van de aannemer verzwaard worden, aldus het CDA. Dat vond het CDA, terecht, onredelijk.

Voorafgaande aan het debat in de Eerste Kamer heeft het CDA vragen hierover gesteld. De antwoorden van minister Plasterk (ook PvdA) stonden echter weer haaks op de toelichting van de PvdA bij het amendement. Onduidelijkheid en verwarring troef dus, volgens het CDA.

Kortom, in haar drang om o.a. de positie van de opdrachtgever te verstevigen heeft het PvdA amendementen voorgesteld die alleen maar voor onduidelijkheid hebben gezorgd. Dat het CDA daaraan niet wenste mee te werken is te begrijpen. Dat is ook de rol van de Eerste Kamer. Die moet de kwaliteit van de wetgeving bewaken.

Tegenstanders van de wet moeten dus misschien wel de PvdA bedanken. Zonder hun  amendementen was het maar de vraag geweest of het CDA dwars was gaan liggen en was het wetsvoorstel gisteren misschien wel aangenomen.


Lees ook


Stuur Koen uw reactie of vraag:


  • Uw reactie wordt niet online geplaatst. U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.

Als professional blijft u met onze nieuwsbrief altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.