Wetsvoorstel zzp’ers voor minimumtarief en de zelfstandigenverklaring van de baan. Hoe nu verder?

Het zzp-wetsvoorstel dat er lag om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, wordt niet verder uitgewerkt. Dat heeft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal weken geleden laten weten in een brief aan de Tweede Kamer. Het voorstel bleek in de praktijk onuitvoerbaar. Wel zal een deel van de bedrijven de werkrelatie anders moeten vormgeven als zij een opdracht door een zzp’er willen laten uitvoeren.

Minimumtarief en zelfstandigenverklaring

Veel werkgevers en vakbonden hebben zich de afgelopen tijd gezamenlijk tegen de zzp-plannen van minister Koolmees van Sociale Zaken gekeerd. Koolmees publiceerde in november 2019 zijn conceptwetsvoorstel, waarin zzp’ers worden verplicht om een tarief van minimaal 16 euro per uur te hanteren. Daarnaast moest er een zelfstandigenverklaring komen voor zzp’ers die meer dan € 75,- per uur verdienen. Bij opdrachten voor langer dan een jaar geeft zo’n verklaring opdrachtgever en ondernemer meer zekerheid.

Koolmees kreeg veel kritiek op het voorstel. Volgens werkgevers en vakbonden levert het voorstel te veel administratieve lasten op en daarnaast is het maar de vraag of een dergelijke ondergrens in de uurtarieven van zelfstandigen te handhaven is en het beoogde effect zou hebben.

Minister Koolmees heeft daarom op 15 juni 2020 bekendgemaakt dat hij afziet van een wettelijk minimumtarief voor zzp’ers. Ook de zelfstandigenverklaring voor zzp’ers die tarieven boven de € 75,- vragen komt er niet.

Webmodule zzp

Wat wel overeind blijft in de zzp-plannen van Koolmees, is de webmodule. Daarmee wordt aan de hand van een online vragenlijst beoordeeld wat de relatie is tussen een zzp’er en een opdrachtgever. Opdrachtgevers kunnen na het invullen van de vragenlijst zien of het om een verkapt dienstverband gaat of niet wanneer zij een zzp’er inhuren. Via de webmodule kunnen bedrijven een opdrachtgeversverklaring krijgen die hen moet vrijwaren van naheffingen door de Belastingdienst. Deze webmodule moet in de plaats komen van de modelcontracten uit de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. De webmodule is naar verwachting vanaf het najaar in een pilot vrijwillig te gebruiken, zodat bedrijven en zzp’ers zich kunnen voorbereiden.

Kortom

De kritiek van werkgevers en vakbonden op het eerdere zzp-wetsvoorstel heeft ervoor gezorgd dat minister Koolmees zijn wetsvoorstel heeft ingetrokken. Het minimumtarief en de zelfstandigenverklaring zijn dus van de baan. De inzet van het kabinet zal de komende periode echter nog steeds gericht zijn op maatregelen op het gebied van ‘werken als zelfstandige’. Het kabinet acht het van groot belang om op korte termijn meer duidelijkheid te geven over de kwalificatie van de arbeidsrelatie en om kwetsbare werkenden op de arbeidsmarkt te beschermen. Naar verwachting kan dit najaar (2020) gebruik worden gemaakt van de Webmodule zzp in de vorm van een pilot. De bedoeling is dat de webmodule daarna wordt ingevoerd. Dat zal in ieder geval niet voor 1 januari 2021 zijn.

Uiteraard blijven wij de ontwikkelingen volgen en houden wij u hiervan op de hoogte.

Indien u vragen heeft over dit onderwerp, neem dan gerust (telefonisch) contact met ons op.

Laura Mestrum.

Juridisch Medewerker Arbeid

10 juli 2020 Kennis

Stuur Laura een reactie


  • U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.