Kennis

Bedrijfsgeheimen beter beschermd

  656x      3 min      3 June 2019
Ook gepubliceerd in Nijmegen Business

Wellicht spreekt de term ‘bedrijfsgeheim’ tot de verbeelding en klinkt het spannend, maar in feite gaat het om elk stukje informatie van waarde. Robin Evens, Valerie Lipman, Ruud Olde en Reinier Pijls belichten de term vanuit het brancheteam ‘Productie & Industrie’. Vanuit hun branchekennis zetten zij precies de juiste expertise in.

Poelmann van den Broek kent een aantal expertises, waaronder ondernemen, arbeid, bouw, omgeving en overheid, huur en onroerend goed, intellectuele eigendom en privacy. Daarnaast werken de advocaten samen in drie brancheteams: Bouw & Vastgoed, Productie & Industrie en Retail. Valerie: “We zijn op de hoogte van de markt waarin onze klanten actief zijn, om hen zo het beste te kunnen adviseren.” Reinier vult aan: “Bedrijfsgeheimen spelen bij uitstek bij productiebedrijven. De recentelijke affaire bij ASML is hier een voorbeeld van. Het laat zien dat de bescherming van bedrijfsinformatie zowel aan de voor- als achterkant goed geregeld moet zijn. Vooraf kan veel vastgelegd worden in contracten, met eventueel opgenomen sancties bij contractbreuk.”

WET BESCHERMING BEDRIJFSGEHEIMEN (WBB)

Vorig jaar trad in Nederland de Wet bescherming bedrijfsgeheimen in werking. Het biedt een extra grondslag om op te treden bij inbreuk op een bedrijfsgeheim. Valerie: “Niet alleen intellectuele eigendomsrechten zoals octrooien en merkrechten zijn voor organisaties belangrijk, bedrijfsgeheimen natuurlijk ook. Denk aan productieprocessen, recepturen of commerciële processen en klant- en leveranciersgegevens. Deze vertegenwoordigen vaak een grote waarde.”

INTELLECTUEEL EIGENDOM VERSUS BEDRIJFSGEHEIMEN

Bij intellectueel eigendom krijg je door registratie alleenrecht, maar hetgeen je beschermt wordt door registratie ook openbaar. Concurrenten kunnen er dan kennis van nemen. Bij bedrijfsgeheimen wil je dat voorkomen en essentiële informatie geheimhouden.

Reinier: “Vóór de Wbb was er geen specifieke regeling voor de bescherming van bedrijfsgeheimen. Wel kon een benadeelde partij ageren op grond van geschonden afspraken in bijvoorbeeld een geheimhoudingsovereenkomst. Waren er geen afspraken, dan kon enkel worden geageerd op grond van onrechtmatige daad.”

Dat is nu anders. De Wbb definieert een bedrijfsgeheim als “informatie die niet algemeen bekend en/of niet gemakkelijk toegankelijk is, die handelswaarde bezit omdat het geheim is en door ‘redelijke maatregelen’ geheim wordt gehouden.” ‘Redelijke maatregelen’ zijn bijvoorbeeld technische beveiligingsmaatregelen of geheimhoudingsovereenkomsten. Reinier: “De wet noemt verder specifieke, te vorderen maatregelen bij inbreuk op een bedrijfsgeheim. Ook kan schadevergoeding gevorderd worden.” Valerie sluit af: “Tenslotte kan de in het gelijk gestelde partij nu de volledige proceskosten vorderen van de tegenpartij. Dat is een verbetering, maar nog steeds moet je goede afspraken over maken.

Robin Evens

Productiebedrijven hebben ook te maken met besluitvorming van overheidsorganen, bijvoorbeeld bij uitbreiding van de productielocatie of vanwege milieuvraagstukken. Ik begeleid en adviseer over die procedures, zodat ondernemers zich bezig kunnen houden met hun eigen expertise.”

Reinier Pijls

Goed cashflow management is essentieel, zeker bij productiebedrijven waar enige tijd zit tussen het moment van productie en dat van betaling. Ik adviseer zowel aan de voorkant (bijvoorbeeld over verschillende vormen van financiering en debiteurenbeheer) als aan de achterkant (bijvoorbeeld het betaald krijgen van moeilijk inbare facturen).

Ruud Olde

De factor arbeid speelt – ondanks steeds verdergaande automatisering – nog steeds een grote rol binnen de branche Productie & Industrie. De enorme variëteit aan arbeidsrechtelijke vraagstukken maakt deze branche ronduit fascinerend voor ons servicegebied.”

Valerie Lipman

Adviseren over contracten en intellectuele eigendomsrechten is voor mij bij uitstek uitdagend in de innovatieve productiebranche.

Deze pagina is op 16 augustus 2023 voor het laatst bijgewerkt.


Lees ook


Stuur Valerie uw reactie of vraag:


  • Uw reactie wordt niet online geplaatst. U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.

Als professional blijft u met onze nieuwsbrief altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.