Kennis

Digitale direct marketing: zo zit het!

  1236x      2 min      25 October 2018

Digitale direct marketing is voor veel organisaties een belangrijke manier om in contact te komen met (potentiële) klanten. Denk aan het versturen van een digitale nieuwsbrief, een sms of Whatsapp bericht. Maar welke regels gelden daar eigenlijk voor?

Toestemming

In de basis moet een organisatie voorafgaand toestemming vragen voor het gebruik van persoonsgegevens (zoals een e-mailadres of telefoonnummer) voor digitale direct marketing. Deze toestemming moet bovendien aan een aantal vereisten voldoen. Zo moet de toestemming vrij, specifiek, geïnformeerd en ondubbelzinnig gegeven zijn. De betrokkene moet de toestemming ook actief hebben gegeven (opt-in). Het gebruik van voor-aangevinkte vakjes is bijvoorbeeld niet toegestaan, omdat er dan geen sprake is van een ‘opt-in’ toestemming. Daarnaast moet duidelijk zijn waarvoor de toestemming precies wordt gegeven. Denk aan een specifieke aanmelding voor een digitale nieuwsbrief.

Ook voor het versturen van direct marketingberichten naar andere bedrijven, zoals een digitale nieuwsbrief aan de salesafdeling van een organisatie, moet vooraf toestemming worden gevraagd. Dit is slechts anders wanneer een organisatie een bepaald e-mailadres bewust voor dit doel heeft gepubliceerd. Denk aan een e-mailadres als: salesaanbiedingen@bedrijfsnaam.nl.

Uitzondering: bestaande klanten of gerechtvaardigd belang

Een uitzondering bestaat wanneer een organisatie bestaande klanten wil benaderen. In dat geval hoeft een organisatie geen toestemming te vragen voor het versturen van bijvoorbeeld een digitale nieuwsbrief. Van belang is wel dat de nieuwsbrief betrekking heeft op vergelijkbare producten of diensten van deze organisatie. Verder geldt dat iemand pas een bestaande klant is als deze persoon daadwerkelijk een product of dienst heeft gekocht. Iemand die bijvoorbeeld alleen een gebruikersaccount heeft aangemaakt, is volgens de privacywetgeving nog géén bestaande klant.

Daarnaast kunnen persoonsgegevens mogelijk voor direct marketing doeleinden worden gebruikt, indien daarvoor een gerechtvaardigd belang bestaat. Om te beoordelen of een dergelijk gerechtvaardigd belang bestaat, zal een afweging moeten worden gemaakt tussen de belangen bij direct marketing enerzijds en de privacybelangen van de betreffende persoon (niet-klant).

Zorg voor een afmeldmogelijkheid

In alle gevallen is vereist dat eenieder zich gemakkelijk kan afmelden voor de ontvangst van digitale direct marketing. Dit betekent dat bijvoorbeeld onderaan iedere digitale nieuwsbrief een afmeldmogelijkheid moet zijn opgenomen. Dit geldt zowel voor bestaande klanten als voor personen die toestemming hebben gegeven. Toestemming moet namelijk gemakkelijk weer kunnen worden ingetrokken.

Voldoet uw organisatie aan de genoemde regels voor digitale direct marketing? Zo niet, of ook als u even wilt sparren, dan kunt u ons gerusten bellen of mailen: Valerie Lipman en Annemarie van Woudenberg.


Lees ook


Stuur Valerie uw reactie of vraag:


  • Uw reactie wordt niet online geplaatst. U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.

Als professional blijft u met onze nieuwsbrief altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.