Disclaimer Poelmann van den Broek Advocaten N.V.

Disclaimer

Op deze website verstrekt Poelmann van den Broek N.V. (Poelmann van den Broek) informatie over uiteenlopende al dan niet juridische onderwerpen. De verstrekte informatie is van algemene aard en kan niet worden aangemerkt als beroepsmatig advies in een concrete situatie. Voor professionele juridische bijstand kunt u uiteraard contact opnemen met de advocaten van Poelmann van den Broek.

Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, garandeert Poelmann van den Broek niet dat de daarop verstrekte informatie te allen tijde compleet, actueel en/of accuraat is en/of dat de website te allen tijde toegankelijk is en/of vrij is van virussen en/of andere schadeveroorzakende programmatuur.

Gezien het bovenstaande accepteert Poelmann van den Broek geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte schade door gebruikmaking van de informatie die op deze website is verstrekt en/of door het bezoeken van deze website, behoudens in het geval van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Poelmann van den Broek en/of de directie van Poelmann van den Broek.

De inhoud van websites die door middel van een link zijn verbonden aan de website van Poelmann van de Broek is niet door Poelmann van den Broek gecontroleerd, noch heeft Poelmann van den Broek de controle over deze inhoud. Poelmann van den Broek accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze aan de website van Poelmann van den Broek gelinkte websites.