Kennis

Een unieke bedrijfsnaam kiezen zonder inbreuk te maken op een bestaande (5 tips)

  47x      4 min      11 April 2023

Ondernemers gebruiken regelmatig een beschrijvende bedrijfsnaam voor hun onderneming. Een beschrijvende bedrijfsnaam is een bedrijfsnaam die in belangrijke mate de aard of de geleverde producten of diensten van de onderneming beschrijft. Denk bijvoorbeeld aan Thuisbezorgd.nl (Takeaway.com) die websites runnen waarmee maaltijden worden thuisbezorgd. Maar in hoeverre is een dergelijke bedrijfsnaam eigenlijk beschermd? En mag een andere onderneming dan nog gebruikmaken van dezelfde beschrijvende term? In deze blog gaat Jan Willem van Aken in op de mogelijkheid een beschrijvende bedrijfsnaam te gebruiken en geven wij een aantal tips bij het kiezen van een bedrijfsnaam.

Wanneer is een bedrijfsnaam beschermd?

Een bedrijfsnaam is – kort gezegd – de naam die wordt gebruikt ter aanduiding van een onderneming. Door een (beschrijvende) bedrijfsnaam in het handelsverkeer regelmatig te gebruiken, wordt deze beschermd op grond van de Handelsnaamwet. De Handelsnaamwet spreekt ook wel van een handelsnaam.

Voor bescherming van een bedrijfsnaam is niet vereist dat de naam is ingeschreven in bijvoorbeeld het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Puur door het gebruik van de naam ter aanduiding van een onderneming, bijvoorbeeld op briefpapier, in een e-mailhandtekening of op een gevel, ontstaat bescherming als bedrijfsnaam.

Beschermde bedrijfsnaam gebruiken?

Doordat een (beschrijvende) bedrijfsnaam bescherming geniet, kan de onderneming met de ‘oudere’ bedrijfsnaam, de onderneming met de ‘jongere’ bedrijfsnaam het gebruik van eenzelfde of vergelijkbare bedrijfsnaam voor een vergelijkbare onderneming verbieden. Op grond van de Handelsnaamwet is het namelijk verboden een (beschrijvende) bedrijfsnaam te voeren die eerder gevoerd werd door een andere onderneming, als daardoor verwarring kan ontstaan. Dit is het geval als een klant zou kunnen denken dat hij met een andere partij te maken heeft of het idee heeft dat er tussen de ondernemingen een economische band bestaat.

Wanneer ontstaat verwarring bij een bedrijfsnaam?

Vergelijkbare naam

Om te bepalen of sprake is van verwarringsgevaar, moeten allereerst de bedrijfsnamen met elkaar worden vergeleken en moet worden beoordeeld in hoeverre deze met elkaar overeenstemmen.

Plaats

Ook is de vestigingsplaats van de betreffende ondernemingen van belang. Als in Maastricht en Groningen twee cafés zijn gevestigd met dezelfde bedrijfsnaam, zal niet zo snel gevaar voor verwarring worden aangenomen. Dat is anders als er sprake is van cafés met dezelfde bedrijfsnaam in bijvoorbeeld Arnhem en Nijmegen.

Let op! Vanwege de online activiteit van veel ondernemingen, kan ook heel Nederland als beschermd gebied worden aangemerkt.

Soort onderneming

Daarnaast is de aard van de onderneming van belang. Twee geheel verschillende ondernemingen kunnen eerder dezelfde of een vergelijkbare bedrijfsnaam voeren, zonder dat sprake zal zijn van verwarringsgevaar.

5 tips om inbreuk op een bestaande bedrijfsnaam te voorkomen

Tip 1: Check of de door uw gekozen bedrijfsnaam al wordt gebruikt

Check het handelsregister

U kunt het Handelsregister van de Kamer van Koophandel raadplegen om na te gaan of de door u gekozen bedrijfsnaam al is ingeschreven door een andere onderneming.

Let op! De inschrijving in het Handelsregister is niet bepalend voor de bescherming van de bedrijfsnaam op grond van de Handelsnaamwet. Een bedrijfsnaam kan dus ook beschermd zijn, als deze niet is ingeschreven in het Handelsregister.

Check andere bronnen

Naast een check van het Handelsregister moeten dus ook andere bronnen worden geraadpleegd. Tegenwoordig zijn bijna alle ondernemingen wel online actief. Een bedrijfsnaam van een onderneming is over het algemeen te vinden op diens website. Ook ‘googelen’ kan dus helpen om te achterhalen of de door u gewenste bedrijfsnaam reeds door een andere onderneming wordt gevoerd.

Daarnaast kunt u bijvoorbeeld het merkenregister raadplegen. Van belang is wel er rekening mee te houden dat de zoektocht alleen resultaten zal opleveren van identieke bedrijfsnamen. Ook vergelijkbare bedrijfsnamen kunnen echter verwarringsgevaar opleveren.

Tip 2: Check de naam en vestigingsplaats van concurrerende ondernemingen

De te hanteren vuistregel luidt als volgt: hoe verder de onderneming met de vergelijkbare (beschrijvende) bedrijfsnaam van u is verwijderd, hoe kleiner de kans op verwarring.

Stel dat een onderneming met een vergelijkbare bedrijfsnaam als die van u zich bevindt aan de andere kant van het land. Dan zal de kans op verwarring vanwege de geografische afstand in principe klein zijn. Toch is alleen de vuistregel toepassen niet voldoende.

Naast de vestigingsplaats is het onder anderen relevant welk publiek u met uw producten of diensten aanspreekt. U kunt namelijk ver van elkaar gevestigd zijn, maar wel hetzelfde publiek aanspreken en onder dit publiek verwarring veroorzaken. Dat is nog sneller het geval als u een website heeft waarop u uw producten en diensten aanbiedt. Dan wordt snel aangenomen dat u landelijk actief bent.

Tip 3: Wijk af van bestaande bedrijfsnamen

Hoe verder u van reeds bestaande (beschrijvende) bedrijfsnamen afwijkt, hoe kleiner de kans op verwarring.

Klein verschil, soms voldoende

Bij een beschrijvende bedrijfsnaam kan een klein verschil voldoende zijn. Als voorbeeld verwijzen wij naar de zaak tussen twee ondernemingen die beide sportkampen organiseerden. De ene onderneming voerde de bedrijfsnaam “Trainingskampen.nl” en de andere “Trainingskamp.com”. Bij de vergelijking van de bedrijfsnamen valt op dat de ene bedrijfsnaam in het enkelvoud is geschreven en de andere in het meervoud. Verder wijken de extensies van elkaar af, namelijk .nl en .com. Deze afwijkingen in de bedrijfsnamen hebben er mede toe geleid dat er volgens de rechtbank geen verwarring tussen deze bedrijfsnamen te vrezen was.

Klein verschil, soms onvoldoende

Een klein verschil in de bedrijfsnaam is echter niet altijd voldoende om verwarring te voorkomen. Dit blijkt uit de zaak waarbij de ondernemingen in kwestie de bedrijfsnamen “HetRecruitingKantoor” en “Recruitment Kantoor” voerden. Deze bedrijfsnamen wijken in geringe mate van elkaar af door het lidwoord ‘het’ en een spatie. Deze afwijkingen – in samenhang met de overige omstandigheden – waren in dit geval volgens de rechtbank niet voldoende om het gevreesde verwarringsgevaar onder het publiek weg te nemen.

Tip 4: Voeg een onderscheidend element toe aan de beschrijvende bedrijfsnaam

Een bedrijfsnaam mag in zijn geheel beschrijvend zijn. Beschrijvende bedrijfsnamen zoals de “Nijmeegse Visserswinkel” en de “Arnhemse Bikeshop” zijn toegestaan. Het enige vereiste uit de Handelsnaamwet is dat de (beschrijvende) bedrijfsnaam geen verwarring mag veroorzaken met andere bedrijfsnamen.

Ondanks het ontbreken van een wettelijke verplichting raden wij u toch aan een onderscheidend element aan de beschrijvende bedrijfsnaam toe te voegen. Uw klanten zullen uw onderneming dan beter kunnen vinden en herkennen.

Tip 5: Kies een bedrijfsnaam waarvan de domeinnaam nog beschikbaar is

Via een zakelijke website op het internet kunt u uw klantenkring uitbreiden. Door dezelfde domeinnaam als de door uw gewenste bedrijfsnaam te gebruiken voor deze website, kunt u uw onderneming op het internet makkelijk vindbaar maken. Deze domeinnaam moet echter wel beschikbaar zijn. Vandaar dat wij u aanraden om te controleren of de domeinnaam nog beschikbaar is voordat u de bedrijfsnaam gaat voeren (en inschrijven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel). Is de domeinnaam al geregistreerd? Dan raden wij u aan om een andere bedrijfsnaam te bedenken. 

Heeft u een unieke (beschrijvende) bedrijfsnaam op het oog en wilt u zeker weten dat u deze kunt gebruiken? Of heeft u hulp nodig bij het controleren of uw bedrijfsnaam is beschermd? Neem gerust contact met ons op via onderstaand formulier. Wij helpen u graag verder.


Lees ook


Stuur Jan Willem uw reactie of vraag:


  • Uw reactie wordt niet online geplaatst. U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.

Als professional blijft u met onze nieuwsbrief altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.