Omgeving en Projectontwikkeling
De Omgevingswet

Heeft de Omgevingswet gevolgen voor uw bouwplannen?
Wij helpen u risico’s te voorkomen.

De inwerkingtreding van de Omgevingswet is al meermaals uitgesteld, maar het zal er binnenkort toch echt van komen. Als retailer, projectontwikkelaar en aannemer wilt u weten of het verstandig is om een plan vóór of juist ná inwerkingtreding van de Omgevingswet in procedure te brengen. Hoe zit het met de planvoorbereiding en contractering, dwingt de komst van de Omgevingswet u tot andere voorbereiding? Hoe gaat u om met met participatie, hetgeen onder de Omgevingswet een prominentere rol zal krijgen? De Omgevingswet heeft ook gevolgen voor concrete bouwplannen. Deze worden op een andere manier getoetst. Weet u welke vergunningplichtige activiteiten u moet aanvragen?

Specialisten in de fysieke leefomgeving.

Net als u, maken wij graag dingen mogelijk. We denken in oplossingen en weten uit ervaring hoe we bouwplannen en gebiedsontwikkelingen kunnen verwezenlijken. We hebben daarbij oog voor de relevante belangen en adviseren proactief over de verschillende routes die we kunnen volgen. Juist in een vroeg stadium van een project is veel winst te behalen en kunnen we risico’s vermijden.

Van toegevoegde waarde voor lopende bouwplannen en ontwikkelingen

Voor de Omgevingswet hebben wij al in een vroeg stadium kennis vergaard en ervaring opgedaan over de gevolgen voor lopende bouwplannen en ontwikkelingen. Omdat we veel ervaring in uw branche hebben, weten we precies waar wij van toegevoegde waarde kunnen zijn. Ook kunnen wij u adviseren over planschade, grondexploitatie en kostenverhaal onder de Omgevingswet en over bijstand bij zienswijzen en beroepsprocedures.

Wij helpen u o.a. bij:
 • Toetsingskader omgevingsplan
 • Participatietrajecten
 • Voorbereidingsprocedures
 • Overgangsrecht van Omgevingswet
 • Omgevingsvergunningen
 • Planschade
 • Beperken risico’s bij beroepsprocedures

Vooraf maken we glashelder hoe we samenwerken en wat de kosten zijn.

Snel duidelijkheid.

Wilt u juridisch advies, laat het ons weten. U wordt dezelfde (werk)dag teruggebeld door een van onze advocaten die in de Omgevingswet is gespecialiseerd. Met onze kennis en ervaring in uw branche adviseren wij over het beperken van risico’s en dragen actief oplossingen aan. Daarbij zorgen we ervoor dat u in één oogopslag kunt zien wat we u adviseren. Zo kunnen wij u bijvoorbeeld adviseren over de procedure die voor een concreet plan moet worden doorlopen en geven we concrete tips om de procedure te verkorten of vereenvoudigen.

Wij kunnen u het best helpen als we zo vroeg mogelijk bij het plan betrokken zijn. Dan is immers nog ruimte om het plan te boetseren en eventuele risico’s te vermijden.

Klant aan het woord.

Neem contact op.

Heeft u behoefte aan advies met betrekking tot uw projecten en de Omgevingswet die binnenkort in werking treedt?
Neem gerust contact op en laat u persoonlijk informeren over gevolgen en mogelijkheden.

Onze advocaten staan voor u klaar.

Wet Kwaliteitsborging: hoe gaat dat in zijn werk?

Het lijkt toch echt te gaan gebeuren: de Wet Kwaliteitsborging wordt per 1 januari aanstaande ingevoerd. Dit heeft verstrekkende gevolgen voor de bouw. Bouw- en woningtoezicht verdwijnt – in plaats daarvan komen (private) kwaliteitsborgers. Tijdens dit webinar schuift adviseur Wkb en kwaliteitsborger Kees Hootsen (Bouw & Borging Consulting) aan en vertelt hij hoe zijn werk eruitziet en komt te zien.

 • donderdag 28 september
 • van 10.00 tot 11.00 uur
 • Gratis
 • Online, via Teams