Kennis

Let op: nieuwe regels voor minimumloon op komst!

  57x      3 min      23 June 2022

Zowel op Europees als op nationaal niveau wordt hard gewerkt om de regels omtrent het minimumloon te wijzigen. Eind 2020 is op Europees niveau een richtlijnvoorstel ingediend dat een Europees wettelijk minimumloon moet gaan regelen. Dit zou flinke gevolgen kunnen hebben voor het Nederlandse minimumloon. Het kabinet is van plan om in te stemmen met het richtlijnvoorstel. Een nieuwe regeling lijkt dus in aantocht. Het kabinet heeft daarnaast zelf ook plannen om het minimumloon te verhogen. Bas Blaauwhof en Ruud Olde lichten het Europese richtlijnvoorstel en de Nederlandse plannen voor het minimumloon toe.

Richtlijnvoorstel ‘toereikende minimumlonen in de EU’

Het voorstel bevat geen gemeenschappelijk bedrag voor het minimumloon. Het verplicht de lidstaten ook niet tot het instellen van een minimumloon, als zij dit nog niet hebben. Het voorstel beoogt ‘slechts’ de toereikendheid van minimumlonen te verbeteren om goede arbeids- en levensomstandigheden te waarborgen.

Lidstaten moeten aan de hand van de welvaart in het land bepalen hoe hoog het minimumloon is. Het minimumloon moet de welvaart weerspiegelen. Daarbij wordt gekeken naar:

💰 de koopkracht van de wettelijke minimumlonen;
💰het algemene niveau van brutolonen;
💰het groeipercentage van de brutolonen;
💰en de ontwikkelingen van de arbeidsproductiviteit.

In het voorlopig akkoord van de Europese Unie over het voorstel is bepaald dat deze elementen niet bindend, maar richtinggevend zijn. Lidstaten kunnen zelf bepalen hoe de elementen gewogen worden bij het vaststellen van het minimumloon.

Het voorlopig akkoord schrijft voor dat lidstaten iedere twee jaar verantwoording afleggen over de vaststelling van het minimumloon. De lidstaten moeten daarbij duidelijk maken welke omstandigheden daarbij in aanmerking zijn genomen.

Wijziging Nederlands minimumloon

Nederland heeft de hoogte van het minimumloon wettelijk geregeld. Per 1 juli 2022 is het minimumloon voor werknemers die 21 jaar of ouder zijn wettelijk vastgesteld op € 1.756,20. Dit bedrag wordt ieder half jaar geïndexeerd. De werknemer die 40 uur werkt heeft op dit moment nog een lager minimumuurloon, dan de werknemer die 36 uur werkt. De Nederlandse wetgever heeft recent besloten dit te wijzigen. Per 1 januari 2024 wordt het minimumuurloon leidend en niet het aantal werkuren per week. Daardoor leidt meer uren werken tot een hoger inkomen.

Het kabinet heeft daarnaast laten weten tevreden te zijn met de nieuwe regels voor het minimumloon in de Europese Unie. Eerder werd gedacht dat Nederland het minimumloon op grond van deze regels zou moeten verhogen tot € 14,- bruto per uur. Minister Gennip van Sociale Zaken heeft echter recent laten weten dat dit niet het geval is. Lidstaten behouden immers de bevoegdheid over de minimumloonvaststelling.

Het kabinet heeft wel aangekondigd het minimumloon stapsgewijs – en parallel aan de implementatie van de richtlijn – te verhogen met 7,5%. Deze verhoging staat los van de gebruikelijke halfjaarlijkse indexering. Het kabinet beoogt de eerste verhoging van 2,5% in januari 2023 door te voeren. De laatste verhoging zal in 2025 worden doorgevoerd, wat leidt tot een verwacht minimumuurloon van € 13,18 bruto per uur. Daarmee wordt het minimumloon weliswaar vooralsnog geen € 14,-, maar staat wel degelijk een aanzienlijke stijging voor de deur.

Conclusie

Indien het richtlijnvoorstel wordt aangenomen, heeft Nederland na inwerkingtreding nog twee jaar om de regeling door te voeren. Wat daarvan de exacte gevolgen zijn voor het minimumloon, is nog niet geheel duidelijk.

Het minimumloon stijgt de komende jaren stapsgewijs tot een minimumuurloon van (waarschijnlijk) € 13,18 bruto in 2025. De stijging heeft niet alleen gevolgen voor werknemers die het minimumloon ontvangen, maar ook voor (een deel van) de rest van het salarishuis. De eerste stap wordt in 2023 al gezet. Daarnaast geldt vanaf 2024 niet het minimumloon per maand, maar per uur. Houd daar dus rekening mee.

Heeft u nog vragen wat dit voorstel concreet voor uw onderneming kan betekenen? Neem dan contact op met Bas Blaauwhof en Ruud Olde of vul onderstaand contactformulier in.


Lees ook


Stuur Bas uw reactie of vraag:


  • Uw reactie wordt niet online geplaatst. U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.

Als professional blijft u met onze nieuwsbrief altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.