Kennis

NOW 3: langer maar beperkter

  695x      2 min      3 September 2020

Het coronavirus heeft een aanhoudende impact op onze samenleving en economie. Het kabinet heeft daarom op 28 augustus 2020 een nieuw steun- en herstelpakket aangekondigd. De Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW) wordt per 1 oktober 2020 verlengd met drie tijdvakken van drie maanden. De NOW 3 geldt tot 1 juli 2021.

Voor wie is de NOW 3?

In het eerste tijdvak (oktober, november, december 2020) komen bedrijven met een omzetdaling van ten minste 20% in aanmerking voor steun. Vanaf januari 2021 moet er sprake zijn van een omzetdaling van ten minste 30%. Het tweede tijdvak van de NOW 3 loopt van 1 januari 2021 tot en met 31 maart 2021 en het derde tijdvak loopt van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.

Voor deelname aan NOW 3 per 1 oktober 2020 maakt het niet uit of u eerder wel of niet hebt deelgenomen aan NOW-regelingen.

Zo ziet de NOW 3 eruit

Binnen de NOW 2 werd tot 90% van de loonsom vergoed. Met ingang van de NOW 3 vanaf  oktober gaat dat omlaag naar 80%, deze verlaging van 10% steekt het kabinet in scholing en van-werk-naar-werk-trajecten. Vanaf januari 2021 daalt de subsidie naar 70% en vanaf april 2021 naar 60%. Daartegenover staat dat u de loonsom ook geleidelijk mag laten dalen (met per tijdvak 10%, 15% en 20%), zonder dat u subsidie moet inleveren. Het geleidelijk laten dalen van de loonsom kan bijvoorbeeld plaatsvinden door het eindigen van tijdelijke contracten of ontslag.

De NOW 3 is vooral bedoeld als hulpmiddel voor werkgevers en werknemers om de bedrijfsvoering aan te passen aan de nieuwe economische situatie. De korting die voor de NOW 2 gold bij bedrijfseconomisch ontslag, ook wel de ‘ontslagboete’ genoemd, wordt daarom in de NOW 3 niet meer toegepast. Werkgevers hebben dus de vrijheid om hun organisatie in te richten zoals zij dat wenselijk en nodig achten.

De vaste opslag voor de werkgeverslasten, zoals vakantiegeld en pensioenpremies, blijft 40%. Het maximaal te vergoeden loon blijft twee maal het maximale dagloon in de eerste twee tijdvakken (oktober, november, december 2020 en januari, februari, maart 2021). In het derde tijdvak (april, mei, juni 2021) wordt dit verlaagd naar maximaal eenmaal het maximum dagloon.

De verplichting voor werkgevers om hun medewerkers te stimuleren om aan scholing te doen bij het aanvragen van de NOW, blijft bestaan. Dat geldt ook voor het verbod op het uitkeren van dividend en bonussen.

Aanvragen

De aanvraagperiode voor de NOW 3 start naar verwachting op 16 november 2020. Daarbij kan – met terugwerkende kracht – een aanvraag ingediend worden voor het eerste tijdvak (1 oktober tot en met 31 december 2020). Voor elk tijdvak kunt u als werkgever besluiten om wel of geen aanvraag te doen. Net als bij de NOW 1 en 2 vindt controle op het omzetverlies en op de loonsom achteraf bij de definitieve subsidievaststelling plaats.

Let op! De werkgever die van de NOW 1 gebruik heeft gemaakt, kan hiervoor vanaf 7 oktober 2020 een aanvraag tot definitieve subsidievaststelling indienen. Voor de NOW 2 is de aanvraag mogelijk ná 15 november 2020. Dit geldt ook voor werkgevers die gelijktijdig een aanvraag tot vaststelling willen indienen voor zowel de NOW 1 als de NOW 2. Voor de aanvraag wordt een formulier beschikbaar gesteld.

Tot slot

De precieze voorwaarden van NOW 3 worden op dit moment nader uitgewerkt en zullen uiterlijk 1 oktober 2020 bekend worden gemaakt. Wij houden u uiteraard van de ontwikkelingen op de hoogte.


Lees ook


Stuur Pauline uw reactie of vraag:


  • Uw reactie wordt niet online geplaatst. U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.

Als professional blijft u met onze nieuwsbrief altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.