Kennis

Panacee bij een pandemie-crisis?

  920x      < 1 min      6 July 2020

Al eerder schreef ik een blog over wat te doen als de coronacoulance omslaat in coronaconflicten.
De wetgever wil nu een verzoek tot uitstel van een faillissementsaanvraag mogelijk maken, als de betreffende ondernemer door corona niet kan betalen.

Uitstel van een faillissementsverzoek

De rechtbank zal deze verzoeken tot uitstel alleen toekennen als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • de ondernemer kan zijn betalingsverplichtingen tijdelijk niet voldoen vanwege een gebrek aan liquide middelen;
  • deze liquiditeitsnood is hoofdzakelijk of uitsluitend ontstaan doordat de ondernemer vanwege de beperkende maatregelen die de overheid in verband met het corona-virus sinds 16 maart jl. heeft afgekondigd, zijn bedrijfsvoering niet (volledig) heeft kunnen voortzetten;
  • voor de afkondiging van de beperkende maatregelen was geen sprake van financiële problemen;
  • het bedrijf van de ondernemer heeft verdiencapaciteit en toekomstperspectief, en
  • de schuldeiser die het faillissementsverzoek heeft ingediend, wordt met de aanhouding niet wezenlijk en onredelijk in zijn belangen geschaad. (bron: https://bit.ly/2NS9oFl)

Bestuurdersaansprakelijkheid

In mijn ogen is dit een riskante regeling om te gebruiken. Als deze tegen beter weten in wordt ingezet, waardoor de situatie van de schuldeisers verslechtert, ligt bestuurdersaansprakelijkheid op de loer.

Bovendien ligt bestuurdersaansprakelijkheid ook nog eens op de loer wanneer nieuwe verplichtingen worden aangegaan waarvan de bestuurder wist of behoorde te weten dat de onderneming die verplichtingen niet kan nakomen en ook de daaruit voortvloeiende schade niet kan vergoeden. Dat is de aloude norm van Beklamel.

Wilt u het faillissement van één van uw schuldenaren aanvragen, of wordt het faillissement van uw onderneming aangevraagd, neem dan contact op voor praktisch en goed advies.


Lees ook


Stuur Erik uw reactie of vraag:


  • Uw reactie wordt niet online geplaatst. U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.

Als professional blijft u met onze nieuwsbrief altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.