Nieuws

Poelmann van den Broek is gespecialiseerd in Smart Buildings

  299x      2 min      14 januari 2021

In een smart building werken slimme installaties en software voor u. Zo kan een smart building de temperatuur aanpassen aan specifieke omstandigheden (zoals het weer of het aantal mensen in het gebouw) of kan de intensiteit van het gebruik van installaties worden gemonitord, waarmee heel efficiënt onderhoud kan worden gepland. In een smart building komen bouw en ICT samen. Onze superspecialisten Valerie Lipman (IE, ICT & privacy), Noreen Sturris (bouw) en Stefan Kloots (bouw) combineren hun kennis van Bouw en ICT om de bouw en realisatie van smart buildings te begeleiden. Dit is een bestaande samenwerking die we nu officieel maken door een nieuwe expertise te introduceren: Smart Buildings.

“De juridische aspecten van een smart building zie je terug in de bouwfase en gebruiksfase” aldus Stefan Kloots. “Het begint met de manier van samenwerken; de transitie naar een digitaal bouwproces. Daar ontstaat een keten van partijen (zoals opdrachtgever, aannemer, architect, installatiebedrijven) en contracten. Deze partijen werken intensief samen en zijn vaak ook na oplevering van het gebouw nog betrokken. Daarnaast vraagt het realiseren van een slim gebouw andere afspraken tussen partijen dan een rechttoe rechtaan bouwopdracht.

Een digitaal bouwproces

Noreen Sturris: “Partijen werken samen via bijvoorbeeld een digitaal ontwerpplatform of een Bouw Informatie Model (BIM) waarin verschillende disciplines geïntegreerd kunnen worden. Het gebouw wordt digitaal al ‘gebouwd’. Dit geeft veel praktische voordelen. Zo wordt bijvoorbeeld de kans op ontwerp- en bouwfouten kleiner door ‘clash-detectie’. Maar het gebruik van BIM brengt ook risico’s. Als meerdere partijen samen digitaal ontwerpen in dezelfde online omgeving, wie is dan eigenaar van het ontwerp en wie is aansprakelijk in geval van ontwerpfouten?”

Een slim gebouw

“Voor alle partijen die zijn betrokken bij smart buildings is het van belang dat contracten op elkaar zijn afgestemd,” vertelt Valerie Lipman. “Een reguliere aannemingsovereenkomst voldoet niet meer. Er moet immers ook rekening worden gehouden met ICT-technische factoren in het gebouw, rechten van intellectuele eigendom (IE) en de privacywetgeving. Denk aan de toegang tot de data en de beveiliging daarvan. We zien verder steeds vaker dat installaties worden gecontracteerd via bijvoorbeeld as-a-service of prestatiecontracten. Zo worden zonnepanelen of verwarmingsinstallaties steeds vaker niet meer in eigendom overgedragen aan de opdrachtgever, maar als dienst aangeboden, as-a-service. Dergelijke constructies brengen nieuwe kansen, maar ook risico’s met zich mee. Want wat gebeurt er bijvoorbeeld met de installaties als de overeenkomst wordt beëindigd?”

Smart building is smart business

Stefan Kloots: “Met kennis en ervaring in zowel bouw als IE, ICT en privacy zorgen wij ervoor dat smart building voor betrokken partijen smart business is. We delen onze kennis graag. Zo organiseren we in februari een Webinar over dit onderwerp en zullen we regelmatig handige content delen. Heeft u een specifieke vraag? Neem gerust contact op, we helpen u graag.” 


Lees ook


Stuur Valerie uw reactie of vraag:


  • Uw reactie wordt niet online geplaatst. U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.

Als professional blijft u met onze nieuwsbrief altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.