' class='small' post_id='19050']
Kennis

Spreken is zilver, zwijgen is goud [schending privacy werknemer via LinkedIn]

  94x      3 min      18 April 2023

In deze zaak heeft het Gerechtshof Amsterdam geoordeeld dat een werkgever de privacy van een werknemer ernstig heeft geschonden door vertrouwelijke informatie over zijn gezondheid te delen met zijn vader via LinkedIn, ondanks uitdrukkelijk verzoek om geen contact op te nemen. De arbeidsrelatie was al verstoord en de kantonrechter had de arbeidsovereenkomst ontbonden met toekenning van de transitievergoeding.

Het hof achtte het handelen van de werkgever ernstig verwijtbaar en kende een billijke vergoeding van €60.000 toe. In dit artikel illustreert Sander Poelman het belang van de bescherming van persoonsgegevens, met name gezondheidsgegevens, onder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Wat was er aan de hand?

Een CFO van een bedrijf verbreekt het contact met zijn ouders. Hij vertelt dit aan de oprichter en enig bestuurder van het bedrijf en zijn partner. Deze partner bekleedt ook een directiefunctie bij het moederbedrijf. De CFO deelt deze informatie onder meer omdat hij vreest dat zijn ouders contact op gaan nemen met de bestuurder en zijn partner. De CFO verzoekt ze dan ook te beloven om eventuele pogingen tot contact te negeren. De CFO wordt gedurende een periode vrijgesteld van werk om zijn zaken te regelen, maar komt aansluitend in ziekteverzuim wegens psychische klachten. Na twee maanden roept het bedrijf de CFO op bij de bedrijfsarts vanwege het verzuim.

Contact met ouders?

De CFO hoort dat de bestuurder en zijn partner contact hebben gehad met zijn vader. Hij vraagt hen om meer informatie. De bestuurder en partner verzekeren hem ervan dat dergelijk contact niet heeft plaatsgevonden. De vader van de CFO heeft de partner een paar maanden daarvoor een berichtje gestuurd via LinkedIn, maar zij hebben daar niet op gereageerd en alle berichtgeving verwijderd. De bestuurder en zijn partner blijven ontkennen dat zij contact hebben gehad met de ouders, zelfs als de CFO formeel om inzage in zijn persoonsgegevens verzoekt.

Verstoring arbeidsverhouding

De arbeidsrelatie verstoort vervolgens verder en ook mediation wil niet slagen. Bovendien blijft de CFO (deels) arbeidsongeschikt. De CFO krijgt een Ziektewetuitkering. Het bedrijf stapt naar de kantonrechter en verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst met de CFO wegens een verstoorde arbeidsrelatie. De kantonrechter wijst de ontbinding toe met toekenning van de transitievergoeding. Hij kent geen billijke vergoeding toe aan de CFO, omdat in zijn ogen geen sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van het bedrijf.

Het LinkedIn gesprek

De CFO gaat in hoger beroep en richt zich tegen het oordeel van de kantonrechter dat het handelen van het bedrijf niet ernstig verwijtbaar is. In hoger beroep brengt de CFO tevens een vertaald transcript in van het LinkedIn-gesprek tussen de partner en zijn vader. Dit gesprek had wel degelijk plaatsgevonden – in tegenstelling tot hetgeen de partner daarover had verklaard.

Initiatief

Daaruit blijkt dat het initiatief van dit gesprek kwam van de partner. De vader heeft weliswaar het eerste berichtje gestuurd, maar de partner besloot twee maanden later daar alsnog op te reageren. Hij had daarvoor geen enkele aanleiding, des te meer gezien het uitdrukkelijke verzoek om niet op dergelijke berichten te reageren.

Het gesprek gaat onder meer over de gezondheidssituatie van de CFO. De partner schrijft dat de CFO niet aan het werk is en een psychiater bezoekt. De partner vraagt bovendien aan de vader of het bedrijf ergens van op de hoogte moeten zijn, of de CFO een voorgeschiedenis heeft van psychische aandoeningen en of hij eerder in een ziekenhuis opgenomen is geweest. De partner voegt toe dat een opname voor de CFO mogelijk beter zou zijn.

Flagrante schending

Het hof stelt dat er sprake is van een ‘flagrante’ schending van de privacy van de CFO. De bestuurder en zijn partner waren bekend met het verbroken contact, waren gevraagd om niet op contactverzoeken in te gaan en delen vervolgens zeer vertrouwelijke gegevens met diens vader. Niet alleen gezondheidsgegevens, maar ook de woonplaats van de CFO.

Het hof concludeert dat sprake is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever, wat heeft geleid tot een verstoring van de arbeidsrelatie. Het hof ontbindt de arbeidsovereenkomst, maar kent naast de transitievergoeding een billijke vergoeding toe van € 60.000,00.

De AVG en gezondheidsgegevens

Op grond van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) rust er een verwerkingsverbod voor werkgevers op bijzondere gegevens, zoals gezondheidsgegevens. De werkgever mag deze gegevens alleen verwerken als daarvoor een wettelijke uitzondering bestaat. Die uitzondering was er in deze situatie niet.

De kantonrechter en het Hof gaan overigens niet in op deze schending van de AVG. Als een werkgever de AVG overtreedt, kan dit echter ook een zelfstandige grond zijn om schadevergoeding te vorderen. Een werkgever kan daarnaast ook een boete krijgen van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Benieuwd of jouw organisatie voldoet aan de geldende privacywetgeving? Of heb je vragen over hoe je om moet gaan met de gezondheidsgegevens van werknemers? Neem dan vooral contact met ons op, wij helpen je graag verder!


Lees ook


Stuur Sander uw reactie of vraag:


  • Uw reactie wordt niet online geplaatst. U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.

Als professional blijft u met onze nieuwsbrief altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.