Kennis

Steun NOW niet toereikend. Wat nu?

  556x      2 min      2 February 2021

U heeft gebruik gemaakt van een of meerdere NOW subsidies maar moet nu concluderen dat de crisis te lang voortduurt. U moet ingrijpen om een faillissement te voorkomen en wilt gaan reorganiseren. Onderdeel daarvan is afscheid nemen van een of meerdere werknemers. Waar moet u aan denken?

Verplicht begeleiden naar nieuwe baan

Werkgevers die gebruik maken van de NOW-subsidie, zijn verplicht om zich in te zetten om werknemers van wie het dienstverband eindigt, of als het voornemen bestaat om dienstverbanden met werknemers te eindigen, te begeleiden naar een andere baan. Dit geldt niet alleen in geval van bedrijfseconomisch ontslag, maar voor alle manieren waarop de arbeidsovereenkomst kan eindigen (met uitzondering van ontslag wegens AOW). Dus ook als u besluit arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet te verlengen.

Een ‘van werk naar werk’ traject is dus extra belangrijk geworden. Denk na over begeleiding en scholing die werknemers kunnen krijgen om hun kansen op ander werk te vergroten. Eenvoudige en niet kostbare opties zijn bijvoorbeeld:

  • Het aanbieden van een online beroepskeuzetest;
  • Een loopbaanbegeleider aanstellen (bijvoorbeeld met wekelijks spreekuur);
  • Interne stages en trainingen;
  • Studiekosten onbelast vergoeden;
  • Gedeeltelijk vrijstellen van werk zodat werknemer zich kan oriënteren op een andere loopbaan of scholing richting ander werk.

UWV telefoon NOW

Daarnaast moet de werkgever bellen met de UWV telefoon NOW als hij voor een of meerdere van zijn werknemers een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen indient bij UWV (088 – 898 20 04). Het UWV vraagt dan welke werkbegeleiding de werkgever de betrokken werknemers biedt en geeft tips en advies. Let op, geen contact met de UWV telefoon NOW leidt tot 5% korting op de NOW subsidie.

Het is belangrijk dat de inspanningen gericht op scholing en het vinden van ander werk zoveel mogelijk schriftelijk worden vastgelegd. Deze inspanningen kunnen een rol spelen bij de beoordeling van de ontslagaanvraag door UWV.

Overweegt u een reorganisatie en wilt u weten wat u moet doen ter voorbereiding daarvan, neem tijdig contact op!


Lees ook


Stuur Pauline uw reactie of vraag:


  • Uw reactie wordt niet online geplaatst. U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.

Als professional blijft u met onze nieuwsbrief altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.