Kennis

Toekomst winkel na stoppen coronasteun

  211x      2 min      28 September 2021

Maakt jouw winkel ook gebruik van overheidssteun? Dan is het zaak om na te denken over de toekomst van jouw winkel.

De NOW, de TVL en de Tozo komen per oktober 2021 namelijk te vervallen.

Niet levensvatbaar zonder overheidssteun

Inmiddels is de coronasteun opgelopen tot € 80 miljard. Hierdoor zijn een hoop faillissementen voorkomen gelet op het lage aantal uitgesproken faillissementen sindsdien. Er zijn ook bedrijven die door de coronasteun overeind worden gehouden die zonder overheidssteun niet levensvatbaar zijn, ondanks dat sinds de zomer de meeste coronabeperkingen zijn opgeheven. Is jouw winkel een van die bedrijven?

Niet alleen de coronasteun stopt maar ook belastingen die zijn opgeschort dienen uiteindelijk te worden terugbetaald. En hoe zit het met de huurpenningen? Zijn die gedurende de coronabeperkingen (deels) kwijtgescholden of slechts opgeschort? Met al deze vooruitgeschoven schulden is het raadzaam om kritisch naar de toekomst van je winkel te kijken. Is de omzet voldoende om ook al deze schulden te voldoen?

Zachte landing

Als je naast deze achterstanden en zonder overheidssteun de lopende rekeningen (tijdelijk) niet meer kan betalen en de (verwachte) omzet na het opheffen van de coronabeperkingen onvoldoende is om hier verandering in te brengen dan is het zaak na te denken over het stoppen van je winkel en zorg te dragen voor een zachte landing.

Quick-scan

Om de financiële risico’s voor je (privé) positie en die van eventuele andere winkels te beoordelen hebben wij een checklist samengesteld. De quick-scan op basis van deze checklist geeft praktisch advies over:

  • Het voortbestaan of stoppen van je winkel;
  • Consequenties voor eventuele overige winkels;
  • Eventuele gevolgen voor je privésituatie.

Als uit de quick-scan blijkt dat de liquiditeitsproblemen met een vervolgtraject op te lossen zijn, kunnen we je verder helpen door bijvoorbeeld:

  • Het beoordelen van zekerheden in geval van het aantrekken van (extra) financiering;
  • Het doorvoeren van een herstructurering van contracten of een reorganisatie van het personeelsbestand;
  • Hands-on begeleiding bij een buitengerechtelijk akkoord of een WHOA akkoord.

Is je winkel niet meer te redden, dan begeleiden we je naar een faillissement met een zachte landing voor zowel jou privé als eventuele overige winkels. Zodat onnodige schade ook in dat scenario zo veel mogelijk wordt vermeden.

Geïnteresseerd in een quick-scan? Neem dan contact met mij of een van de advocaten in mijn team op.


Lees ook


Stuur Erik uw reactie of vraag:


  • Uw reactie wordt niet online geplaatst. U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.

Als professional blijft u met onze nieuwsbrief altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.