Kennis

Voor wie dacht dat het na invoering van de Wab even rustig zou zijn in het arbeidsrecht: nieuw akkoord over hervorming arbeidsmarkt

  336x      < 1 min      7 juni 2021

Als we de vakbeweging en werkgeversorganisaties mogen geloven, gaat het arbeidsrecht weer flink op de schop. Zij hebben op hoofdlijnen een akkoord gesloten over een hervorming van de arbeidsmarkt en regulering van flexwerk. De achterban van de vakbeweging moet wel nog instemmen met het bereikte akkoord.

Advies Sociaal-Economische Raad

Het akkoord is onderdeel van een advies dat is opgesteld in de Sociaal-Economische Raad (SER). De SER is een adviesorgaan waarin ondernemers, werknemers en onafhankelijke deskundigen samenwerken, om tot overeenstemming te komen over belangrijke sociaal-economische onderwerpen. Het akkoord is een poging van werkgevers en werknemers om invloed uit te oefenen op de kabinetsformatie. Wat er uiteindelijk met het advies gebeurt, is een beslissing voor politiek Den Haag.

Het akkoord in hoofdlijnen

Als het aan de vakbonden en werkgeversorganisaties ligt, zullen nulurencontracten verdwijnen, mag uitzendwerk hooguit drie jaar duren, krijgen uitzendkrachten beter betaald en moeten zzp’ers minimaal 35 euro per uur verdienen.

Het sociaal akkoord bouwt voort op het advies van de commissie-Borstlap, die vorig jaar in opdracht van het kabinet een rapport over de arbeidsmarkt presenteerde. Flexibele arbeidscontracten moeten zo veel mogelijk worden teruggedrongen en belastingvoordelen voor zzp’ers moeten verdwijnen, adviseerde de commissie destijds.

Naar verwachting zal het akkoord woensdag worden toegelicht op een persconferentie. Wij houden u uiteraard van ontwikkelingen op de hoogte.


Lees ook


Stuur Ruud uw reactie of vraag:


  • Uw reactie wordt niet online geplaatst. U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.

Als professional blijft u met onze nieuwsbrief altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.