Kennis

Werkgevers opgelet: goed beslagen ten ijs met de regeling onwerkbaar weer

  500x      2 min      11 februari 2021

Bij extreem weer zoals bijvoorbeeld bij strenge vorst, hoog water of sneeuw kan uw bedrijf mogelijk stil komen te liggen. Met al deze omstandigheden heeft ons land de afgelopen periode te maken (gehad), en ook de komende dagen gaat het nog stevig vriezen. Is er een direct verband tussen het werk en het extreme weer? Dan krijgen uw werknemers mogelijk een WW-uitkering op grond van de Regeling onwerkbaar weer.  

Cao

Om gebruik te kunnen maken van de regeling moet deze zijn opgenomen in de toepasselijke cao. 

In de cao staat of, en wanneer een bedrijf in aanmerking komt voor deze regeling. Indien aan de voorwaarden van de regeling is voldaan, krijgt u via het UWV een WW-uitkering (van 75%), waarmee u de werknemer kunt betalen. In een cao kunnen daarnaast aanvullende afspraken staan. In de cao Onwerkbaar weer Bouw & Infra is bijvoorbeeld afgesproken dat het salaris bij onwerkbaar weer door de werkgever moet worden aangevuld tot 100%.

Wachtdagen

De eerste dagen waarop werknemers niet kunnen werken zijn de wachtdagen. Het aantal wachtdagen dat geldt, is afhankelijk van het soort weersomstandigheden. Bij vorst, ijzel, sneeuwval zijn er twee wachtdagen per winterseizoen. Een winterseizoen loopt van 1 november tot en met 31 maart. Deze wachtdagen betaalt u het loon nog zelf door. Als het onwerkbare weer langer duurt dan het aantal wachtdagen dat geldt, kunt u voor de werknemers een WW-uitkering aanvragen.

Tijdig melden

U moet vóór 10:00 uur een melding hebben gemaakt bij het UWV dat uw werknemers die dag niet kunnen werken door onwerkbaar weer. De melding kan gedaan worden via het meldingsportaal op de website van het UWV. Deze melding geldt voor de hele dag. Iedere dag moet opnieuw een melding worden gedaan zolang er sprake is van onwerkbaar weer. Op een bij UWV gemelde dag mogen uw werknemers geen (vervangende) werkzaamheden uitvoeren. Uw werknemers mogen ook niet (nog) op de werkplek aanwezig zijn.

Aanvraag

Voor de aanvraag van de WW-uitkering moet vervolgens gebruik worden gemaakt van het UWV-formulier Aanvraag WW-uitkering wegens onwerkbaar weer. U vult het formulier in voor uw werknemers. De werknemers moeten de aanvraag zelf ook ondertekenen. Zorg dat u de aanvraag uiterlijk binnen 26 weken na de eerste dag waarop uw werknemers door onwerkbaar weer niet hebben kunnen werken indient.

Niet voor uitzendkrachten

De regeling onwerkbaar weer geldt op dit moment nog niet voor uitzendkrachten. Er moet een specifieke regeling zijn opgenomen in de uitzend-cao en dat is op dit moment niet het geval. NBBU is wel in gesprek met de vakbonden om een dergelijke bepaling zo snel mogelijk in de cao op te nemen. Uiteraard houden wij u van ontwikkelingen op de hoogte.

Heeft u vragen over de Regeling onwerkbaar weer? Bel of mail ons gerust.


Lees ook


Stuur Lonneke uw reactie of vraag:


  • Uw reactie wordt niet online geplaatst. U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.

Als professional blijft u met onze nieuwsbrief altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.