Kennis

De Leidraad Invordering

  420x      2 min      2 August 2021

De Leidraad Invordering van de #belastingdienst is een interne richtlijn hoe de fiscus omgaat met ondernemingen die hun fiscale schulden niet kunnen betalen. Deze leidraad is afgelopen maand aangepast aan de #WHOA (Wet homologatie onderhands akkoord). Voor eerdere blogs over de WHOA verwijzen we naar dit artikel.

Deze leidraad invordering is een handig handvat voor bedrijven die hun #schulden willen #saneren of willen #reorganiseren, omdat op die interne richtlijn ook in rechte een beroep kan worden gedaan door de belastingschuldige.

Aanpassingen vanwege de WHOA

Aan de Leidraad Invordering is een artikel toegevoegd over de WHOA. De Belastingdienst stemt onder 3 voorwaarden voor een WHOA-akkoord:

1. het WHOA-akkoord is schriftelijk aangeboden en voldoet aan de formaliteiten;
2. de Belastingdienst is in een klasse ingedeeld waar zijn wettelijke preferentie voldoende tot uiting komt;
3. het is aannemelijk dat het akkoord door de rechtbank wordt gehomologeerd.

De wijzigingen van de Leidraad Invordering zijn:

Uitgangspunt blijft het algemene beleid, waaronder dat de Belastingdienst een dubbel percentage ontvangt van hetgeen de concurrente crediteuren ontvangen; echter

1. de Belastingdienst houdt rekening met de 20% regeling voor kleine MKB schuldeisers. Onder omstandigheden kan de Belastingdienst dan akkoord gaan met minder dan een dubbel percentage;
2. het akkoord hoeft niet te zien op alle schuldeisers;
3. het akkoord mag voorzien in een omzetting van schuld in aandelen, maar de Belastingdienst werkt logischerwijs niet mee aan een omzetting van een Belastingschuld in aandelen;
4. als een akkoord waarmee de Belastingdienst niet heeft ingestemd wel wordt gehomologeerd, dan verleent de Belastingdienst geen formele kwijtschelding maar resteert een natuurlijke verbintenis en de Belastingdienst zal belastingteruggaven die zien op de periode van vóór homologatie verrekenen met de vorderingen die tot een natuurlijke verbintenis zijn getransformeerd.

Op (met name) die laatste gedragslijn van de belastingdienst bestaat overigens kritiek en wij vragen ons af of die voor de #rechter stand houdt.

Bronnen: Staatscourant 2021, 33908 en FIP Nieuwsbrief 2021/30 van Sdu

Heeft u als ondernemer vragen over de WHOA, als schuldenaar of als schuldeiser, neem dan contact op met Erik Jansen of Reinier Pijls.


Lees ook


Stuur Erik uw reactie of vraag:


  • Uw reactie wordt niet online geplaatst. U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.

Als professional blijft u met onze nieuwsbrief altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.