Bouw
Aanbesteding


Juridisch advies bij aanbestedingsprocedures.

Bij aanbestedingsrecht draait het vooral om het bevorderen van (eerlijke) concurrentie. Daarbij ligt een dunne scheidslijn tussen welke afspraken wel en niet mogen worden gemaakt. Zo mogen fusies en overnames niet leiden tot concentraties die het ‘concurrentieklimaat’ verstoren (kartelvorming). Bedrijven mogen geen concurrentiebeperkende afspraken maken. En wanneer u door groei of overname(s) een bepaalde economische machtspositie verwerft, bent u ook aan specifieke regels gebonden. Staatssteun is nagenoeg altijd uit den boze. Wij hebben de expertise in huis om verboden afspraken en andere problemen tijdig te signaleren en er helder over te adviseren. Meer weten? Neem gerust contact met onze advocaten op.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.
Onze advocaten helpen u graag.