Omgeving en Projectontwikkeling
Leges en subsidies


Leges verlagen en subsidies verkrijgen.

Over de hoogte van de leges wordt vaak geklaagd. Kan die aanslag niet lager? Om een lagere legesaanslag te krijgen, moet bezwaar worden gemaakt. Wij doen dat regelmatig, en met succes. Dat komt vooral doordat we de spelregels goed kennen. Zijn de bouwkosten wel op de juiste manier vastgesteld? Is de legesverordening wel gebaseerd op een juiste raming? Zo niet, dan kan de verordening onverbindend worden verklaard. Beter nog is om op voorhand goed op te letten. Wij adviseren ontwikkelaars regelmatig over zaken die in een omgevingsvergunning worden opgenomen. Zoals welke bouwkosten worden opgegeven en hoe die worden onderbouwd. Dat kan u als ontwikkelaar heel veel geld schelen. In het verlengde van dit onderwerp kunnen we ook adviseren over subsidies om ontwikkelingen mogelijk te maken. Meer weten? Neem gerust contact met onze advocaten op.

Vragen van onze klanten.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.
Onze advocaten helpen u graag.