Bouw
Ontwerp en engineering


Opstellen van en adviseren over contracten in de ontwerpfase van de bouw.

Een architect ontwerpt een gebouw primair vanuit esthetica. Een constructeur daarentegen moet berekenen of het gebouw tijdens de bouw en het gebruik niet instort. De aannemer bouwt het ontwerp vervolgens met zijn onderaannemers en leveranciers. Voor en tijdens dit ontwerpproces kunnen allerlei juridische vragen aan de orde komen. Hoe worden afspraken vastgelegd? Hoe zit het met verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid? Hoe gaan partijen om met het intellectuele eigendom? Over al dit soort onderwerpen kunnen wij u adviseren. Ook kunnen we onze deskundigheid inbrengen bij het opstellen van toetsings- en acceptatieprocedures, of het beoordelen van bestek en tekeningen. Meer weten? Neem gerust contact met onze advocaten op.

Vragen van onze klanten.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.
Onze advocaten helpen u graag.