Bouw
Realisatie en opleveren

Problemen tijdens de uitvoering van een bouwproject?
Wij helpen ze op te lossen of zelfs te voorkomen.

Tijdens de uitvoering van een bouwproject kunnen allerlei discussiepunten ontstaan. Bijvoorbeeld over de geleverde kwaliteit, vertraging, veiligheid, over meer- en minderwerk. Daarnaast kan de inzet van buitenlandse werknemers onduidelijkheid veroorzaken en kunnen er problemen ontstaan door een niet betalende opdrachtgever. Voor de aannemer, de opdrachtgever en de adviseur is het zaak om scherp te blijven dat gemaakte afspraken worden nagekomen. Zijn de rollen en verantwoordelijkheden binnen de gekozen samenwerkingsvormen duidelijk verdeeld? Hoe zorgt u ervoor dat externe adviseurs zich aan (dan wel beperken tot) hun taak? En wat is het moment dat u aan de bel trekt om escalatie van problemen te voorkomen?

Onze advocaten helpen u om bouwgeschillen op te lossen.

Vaak worden wij pas benaderd als partijen in een conflict zijn verwikkeld. Uiteraard kennen wij dan de wegen om bouwgeschillen te verkleinen of zelfs op te lossen. Benadert u ons in een eerder stadium, dan kunnen wij vaak problemen voorkomen met een praktische oplossing.

Sparringpartner op inhoud voor zowel opdrachtgevende als aannemende partijen

Als advocaten hebben wij naast kennis van het recht ook kennis van techniek en grote interesse in de bouw. We zijn dus een sparringspartner op inhoud en houden net als u van directe communicatie en korte lijnen. Bijvoorbeeld met onze collega’s van arbeidsrecht, bestuursrecht, omgevingsrecht, huur- en onroerendgoedrecht. Zo staan wij zo’n 90 bouwgerelateerde bedrijven bij als vaste juridische partner, zowel opdrachtgevende als aannemende partijen. We zijn dus thuis op het bouwterrein over volledige breedte van het vak.

U kunt bij ons terecht voor:
  • Veilige bouwplaats
  • Gevolgen wet Kwaliteitsborging
  • Vertraging tijdens de bouw
  • Onduidelijkheid over verantwoordelijkheid tussen verschillende partijen
  • Faillissement onderaannemers
  • Meer- en minderwerkdiscussies
  • Discussie over de kwaliteit

Vooraf maken we glashelder hoe we samenwerken en wat de kosten zijn.

Snel duidelijkheid.

Wilt u juridisch advies, laat het ons weten. U wordt dezelfde (werk)dag teruggebeld door een van onze advocaten die in dit onderwerp is gespecialiseerd. Met onze kennis en ervaring in de bouw hebben we uw situatie snel in beeld en kunnen we u alvast op weg helpen. Samen bespreekt u de vervolgstappen, wat de advocaat hierbij voor u kan doen en wanneer een vervolgafspraak plaatsvindt. Zo weet u vooraf precies waar u aan toe bent.

Neem contact op om te bespreken wat voor uw vraag de beste aanpak is.

Klant aan het woord.

Neem contact op.

Zijn in de uitvoeringsfase problemen ontstaan, of wilt u die voorkomen?
Neem gerust contact op en laat u persoonlijk informeren rondom Realisatie en Oplevering.

Webinar - Week van de circulariteit

Circulariteit. De bouw kan er niet om heen. Het nationale beleid is om in 2050 een volledig circulaire bouweconomie te realiseren. In 2030 (dus minder dan 8 jaar!) moet al 50% van de bouw circulair geschieden. Maar wat is dan circulair? Volgens de transitieagenda Circulaire bouweconomie gaat het om het volgende:

“Circulair bouwen betekent het ontwikkelen, gebruiken en hergebruiken van gebouwen, gebieden en infrastructuur, zonder natuurlijke hulpbronnen onnodig uit te putten, de leefomgeving te vervuilen en ecosystemen aan te tasten. Bouwen op een wijze die economisch verantwoord is en bijdraagt aan het welzijn van mens en dier. Hier en daar, nu en later.”

  • Het live webinar is voorbij. U kunt de opnames downloaden