Bouw
Realisatie en oplevering


Juridisch advies en procederen over discussies in de uitvoerings- en opleveringsfase.

Tijdens de uitvoering van een bouwproject kunnen allerlei problemen ontstaan. Zoals kwaliteitsproblemen, vertraging, veiligheidsissues, onenigheid over meer- en minderwerk, onduidelijkheid over buitenlandse werknemers of een niet betalende opdrachtgever. Voor de aannemer, de opdrachtgever en de adviseur is het zaak om scherp te blijven op nakoming van gemaakte afspraken, en indien nodig aan de bel te trekken. Daarbij is het tevens van belang dat de rollen en verantwoordelijkheden binnen de gekozen samenwerkingsvormen duidelijk verdeeld zijn, en dat externe adviseurs zich houden aan (dan wel zich beperken tot) hun taak. Ook in dit cruciale deel van het proces kunt u bouwen op onze expertise. Meer weten? Neem gerust contact met onze advocaten op.

Vragen van onze klanten.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.
Onze advocaten helpen u graag.