Bouw
Retentierechten en zekerheden


Rechten tot betaling veiligstellen.

Tijdens de realisatie van bouwprojecten kan onzekerheid ontstaan over de kredietwaardigheid van betrokken partijen. Bij twijfel kan de opdrachtgever overwegen betalingen op te schorten. In zo’n situatie kan de aannemer het retentierecht uitoefenen en zijn hekken rondom de bouwplaats gesloten houden totdat er wordt betaald. De zekerheid van betaling kan worden gegeven in allerlei vormen, zoals bankgaranties, hypotheek en pandrechten. Wij hebben de ervaring om in dit soort situaties met succes te adviseren en (indien nodig) te procederen. In dit uitgesproken specialisme hebben we een goede samenwerking en kennisuitwisseling met hoogleraren van diverse universiteiten. Meer weten? Neem gerust contact met onze advocaten op.

Vragen van onze klanten.

Meer weten?

Neem gerust contact met ons op.
Onze advocaten helpen u graag.