Kennis

Franchise en duurzaamheid: een gelukkige combinatie

  27x      2 min      7 December 2022

Als franchisegever binnen de retail zijn er de afgelopen periode diverse ontwikkelingen geweest die uw aandacht hebben vereist. Van de Coronacrisis, tot verstoorde leveranciersketens en een enorme stijging van de kosten voor energie. Als wij ons beperken tot de juridische ontwikkelingen, heeft u in de aankomende periode (tot 1 januari 2023) de tijd en gelegenheid om uw franchiseovereenkomsten in lijn te brengen met het bepaalde in de Wet Franchise. Al met al een tijd met veel beweging, en daarmee met kansen. Niels van den Bogaard ligt deze toe.

Hoe kan ik als franchisegever duurzaam ondernemen in de praktijk?

Verduurzaming van de franchiserelatie

Een mogelijkheid biedt de verduurzaming van de franchiserelatie met uw franchisenemers. Waar kunt u dan aan denken?

Door uw franchisenemers meer, dan u al doet, te betrekken in de besluitvorming. In het kader van de Wet Franchise is, onder bepaalde voorwaarden, sprake van een instemmingsrecht van franchisenemers met besluiten van u als franchisegever. Bijvoorbeeld met betrekking tot het voornemen tot wijziging in de franchiseformule, of het exploiteren van een afgeleide formule.

Daarnaast schrijft de Wet Franchise uitdrukkelijk overleg voor tussen u en uw franchisenemers. Het is dan ook raadzaam om als franchisegever hiervoor een forum te creëren. Verduurzaming van de formule kan als agendapunt tijdens een dergelijk overleg tot vernieuwende inzichten leiden.

Verduurzaming van uw vastgoed

Een andere mogelijkheid betreft de verduurzaming van uw franchisevastgoed, via de:

Verduurzaming van arbeidsvoorwaarden

Indien u aan uw franchisenemers een format van een arbeidsovereenkomst ter beschikking stelt, kunt u hierin een verduurzaming van de arbeidsvoorwaarden opnemen. Binnen de vrije ruimte in de werkkostenregeling is daarvoor ruimte. Daarover kunt u meer lezen in deze blog die mijn collega Sander Poelman schreef.

Onderstaande geldt uiteraard ook voor de arbeidsvoorwaarden die u als franchisegever voor uw medewerkers hanteert.

Denk bijvoorbeeld aan het:

  • aanbieden van een extra compensatie voor vervoer met de trein (of andere milieuvriendelijke vorm) ten opzichte van de auto;
  • faciliteren van een ‘fiets van de zaak’;
  • aanbieden van een sportabonnement;
  • ter beschikking stellen van een eenmalig budget te gebruiken voor verduurzaming van de eigen woning, bijvoorbeeld te besteden aan isolatiemaatregelen, zonnepanelen of energiebesparende huishoudelijke apparatuur.

Franchise en duurzaamheid, een gelukkige combinatie

Aan de hand van bovenstaande schetsen op een beperkt aantal vlakken zijn er al diverse verduurzaamsmogelijkheden te benoemen. En dan zijn nota bene formuleonderwerpen zoals inkoop, verkoop en logistiek nog buiten beschouwing gelaten. Een symbiotische relatie zoals franchise leent zich daarmee goed voor verduurzaming op breed vlak. Mocht u daar nog een verder toelichting over wensen, neem contact op met mij of mijn collega-specialisten op voor een persoonlijk advies.


Lees ook


Stuur Niels uw reactie of vraag:


  • Uw reactie wordt niet online geplaatst. U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonlijke gegevens verwerken volgens onze privacy policy.

Als professional blijft u met onze nieuwsbrief altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.